Masurarea defazajului. Fazmetru virtual

   I. METODA CELOR TREI TENSIUNI
    II. METODE OSCILOSCOPICE - METODA DIRECTA
   III. MASURAREA DEFAZAJELOR CU  DETECTOARE SENSIBILE LA FAZA
    IV. FAZMETRU ANALOGIC CU CIRCUIT BASCULANT
     V. VOLTMETRU VECTORIAL
    VI. FAZMETRE NUMERICE
   VII. SCHEMA CLASICA A UNUI FAZMETRU NUMERIC
  VIII. ACHIZITIA DATELOR
    IX. FUNCTIILE FUNDAMENTALE ALE SISTEMELOR DE ACHIZITIE
     X. CONDITIILE IMPUSE DE PROCES
    XI. FAZMETRU VIRTUAL REALIZAT IN LABVIEW
   XII. CONCEPTUL DE INSTRUMENTATIE VIRTUALA
  XIII. SOFTWARE PENTRU INSTRUMENTATIE VIRTUALA
      XIV     CONCLUZII
Pagini 50