Elementele campului magnetic terestru si variatiile lor

CUPRINS:
C a p i t ol u l  1
Elementele câmpului magnetic terestru şi variaţiile lor
§1. Elementele câmpului magnetic terestru
§2. Variaţiile elementelor câmpului magnetic terestru
§3. Aparate pentru măsurarea elementelor câmpului magnetic terestru
    i) Metode şi aparate pentru măsurarea elementelor câmpului magnetic
terestru
    ii) Aparate pentru măsurarea anomaliilor magnetice
    iii) Aparate pentru înregistrarea variaţiilor în timp ale câmpului
magnetic terestru
C a p i t o l u l  2
Câmpul magnetic terestru
§1. Generalităţi  asupra  câmpului  magnetic terestru
§2. Metode de cercetare a câmpului geomagnetic
§3. Variaţia seculară şi paleogeomagnetismul
§4. Teorii ale câmpului magnetic principal
§5. Variaţia diurnă lunară L
§6. Perturbaţii geomagnetice şi fenomene geomagnetice individuale
§7. Unele fenomene terestre legate direct de fenomenele geomagnetice
§8. Perturbaţiile geomagnetice şi activitatea solară
§9. Teorii ale furtunilor magnetice
C a p i t o l u l  3
Aplicaţiile practice ale magnetismului terestru
§ 1. Introducere
§2. Proprietăţi magnetice ale rocilor
§3. Compase magnetice navale
Pagini 85