Optimizarea masinilor frigorifice si a pompelor de caldura

CAPITOLUL 1
MAŞINI FRIGORIFICE
1.1. Blocul frigorific
1.2. Necesarul de frig şi sarcina termică a sistemelor de alimentare cu
frig
1.3. Principii de producere a frigului artificial
1.4. Agenţi frigorifici
1.5. Aplicaţiile frigului
1.6. Producerea temperaturilor foarte joase – criogenie
CAPITOLUL 2
POMPE DE CĂLDURĂ
2.1. Rolul pompelor de căldură în gospodărirea raţională a energiei
2.2. Clasificarea pompelor de căldură. Sursele de căldură
2.3. Schema de principiu şi ciclul de funcţionare a pompei decăldură cu
comprimare de vapori
2.4. Agenţii de lucru ai pompelor de căldură cu comprimare mecanică
2.5. Folosirea instalaţiilor cu pompă termică în sistemele de alimentare cu
căldură
2.6. Domenii de utilizare a pompelor de căldură
2.7. Asimilarea industrială a producerii de pompe termice în ţara noastra
CAPITOLUL 3
MAŞINI PRODUCĂTOARE DE EFECTE TERMICE
3.1. Domeniul de temperatură exploarat
3.2. Tipuri de maşini care produc efecte termice
3.3. Caracteristica diferitelor tipuri de maşini care produc efecte termice
CAPITOLUL 4
OPTIMIZAREA CICLULUI UNEI MAŞINI CU GAZ
4.1. Maşină cu gaz cu ciclu reversibil
4.1.1. Ciclul Joule inversat
4.1.2. Câteva valori numerice
4.2. Ciclurile ireversibile ale unei maşini cu gaz
4.2.1. Ciclul ireversibil ale unei maşini cu gaz
4.2.2. Ciclul ireversibil cu regenerare al unei maşini cu gaz
CAPITOLUL 5
OPTIMIZAREA UNEI MAŞINI CU COMPRIMARE MECANICĂ DE VAPORI
5.1. Generalităţi privind maşinile cu comprimare de vapori
5.1.1. Ciclul Carnot inversat
5.1.2. Principalele fluide frigorifice
5.2. Ciclul real al maşinilor cu comprimare de vapori
5.2.1. Reprezentarea unui ciclu real în diagrama entalpică
5.2.2. Particularităţi ale laminării
5.2.3. Îmbunătăţiri şi variante ale ciclurilor
5.2.3. Îmbunătăţiri şi variante ale ciclurilor
5.3.2. Minimul de putere necesară unei pompe de căldură cu putere termică
impusă.
CAPITOLUL 6
OPTIMIZAREA UNEI MAŞINI TRITERME CU CICLU INVERSAT
6.1. Principiul maşinilor triterme – diferite tipuri de maşini
6.1.1. Istoric
6.1.2. Clasificare succintă
6.1.3. Schema de principiu a unei maşini cu absorbţie
6.2. Formularea matematică a problemei
6.2.1. Modelarea problemei
6.2.2. Formularea în funcţie de timpii de contact cu sursele de căldură
6.2.3. Adimensionalizare
6.3. Optimizare şi rezultate
6.3.1. Metoda de optimizare
6.3.2. Exemple de rezultate obţinute
CAPITOLUL 7
STUDIUL EXPERIMENTAL ALTRANSFERULUI TERMIC CONVECTIV MONOFAZIC LA CURGEREA
FORŢATĂ TRANSVERSALĂ PESTE UN CILINDRU ŞI PESTE UN FASCICUL DE CILINDRI
7.1.Descrierea instalaţiei
7.2 Caracteristicile tehnice ale instalaţiei
CONCLUZII
Pagini 55