Proiectarea elementelor unui sistem de termoficare urban cu apa fierbinte bitubular inchis

                                   CUPRINS
        1. Tema de proiectare
        2. Memoriu justificativ
        3. Note de calcul
        1. Calculul diagramei de reglare a furnizării căldurii
        2. Stabilirea sarcinii termice micro M1
        3. Sarcina termică orăşenească
        4. Calculul hidraulic al reţelelor
      3.4.1. Trasarea reţelei în microraionul M1
      3.4.2. Schema de calculul hidraulic
      3.4.3. Calculul de debite de apă fierbinte
      3.4.4. Calculul de dimensionare
      3.4.5. Trasarea graficului piezometric
      3.4.6. Trasarea graficului piezometric în regim dinamic
      3.4.7. Trasarea graficului piezometric în regim static
     5.     Calculul de rezistenţă
      3.5.1. Întocmirea schemei termomecanice
      3.5.2. Calculul grosimii peretelui ţevii ( alegerea conductelor )
      3.5.3. Calculul distanţei între suporturile mobile, faţă  de  punctele
      mobile
      3.5.4. Calculul compensatoarelor elastice de dilatare
      3.5.5. Calculul forţelor în punctele de încastrare (puncte fixe )
      3.5.6. Calculul efortului echivalent în punctele cu solicitare maximă
      Pagini 49