Pachet de programe Java pentru proiectarea si simularea blocurilor de filtre

                                   Cuprins
|Capitolul 1. Consideraţii tactico-tehnice…………………………….…….…....      |   8 |
|Capitolul 2. Sisteme multirată……………………………………………….......            | 12  |
|2.1 Decimarea…..………………………………………………………......                        |13   |
|2.2 Interpolarea……………….…………………………………………….                          |17   |
|Capitolul 3. Blocuri de filtre digitale…………………………………………….          | 21  |
|3.1 Filtre M-bandă………………………………………………………….                          |21   |
|3.2 Blocul de filtre de analiză.……………………………………………...               |25   |
|3.3 Blocul de filtre de sinteză….…………………………………………...               |26   |
|3.4 Blocuri de filtre cu codare de subbandă şi factor de decimare  |27   |
|maxim…                                                             |29   |
|3.5 Funcţia de distorsiuni şi funcţia de aliere………………………………        |     |
|Capitolul 4. Blocuri de filtre în cosinus ridicat                  | 31  |
|modulate……………….……..                                                |31   |
|4.1 Structura blocului de filtre………………………………………….…..               |34   |
|4.2 Compensarea componentelor de aliere…………………………………               |37   |
|4.3 Filtrul în cosinus ridicat………………………………………………...                |     |
|Capitolul 5. Metode de măsurare a performanţelor blocurilor de     | 41  |
|filtre……...                                                        |41   |
|5.1 Câştigul de compactare ………………………………………………..                    |42   |
|5.2 Matricea de energie…………………………………………………….                       |44   |
|5.3 Raportul semnal/zgomot de reconstrucţie ……………...………………         |     |
|Capitolul 6. Efectele zgomotului aditiv asupra reconstrucţiei      |     |
|semnalelor                                                         |47   |
|descompuse în subbenzi…………………………………………….                           |47   |
|6.1. Caracteristicile zgomotului alb……………………………………........         |50   |
|6.2. Efectul zgomotului asupra reconstrucţiei…………………………... …       |     |
|Capitolul 7. Proiectarea schemei bloc…………………………………………...           | 55  |
|Capitolul 8. Limbajul Java şi avantajele lui ……………………………………        | 58  |
|8.1. Scurt istoric……………………………………………………………..                        |58   |
|8.2. Prezentare generală……………………………………………………..                     |59   |
|8.3. Java şi aplicaţiile pe Web………………………………………………                  |62   |
|8.4. Pachetul de programe                                          |64   |
|LabAlive...........................................................|     |
|...                                                                |     |
|Capitolul 9. Proiectarea programelor de simulare. Rezultate        | 68  |
|obţinute............                                               |68   |
|9.1. Proiectarea unui bloc uniform  de filtre modulate în cosinus  |68   |
|ridicat …..                                                        |69   |
|9.1.1. Proiectarea filtrului prototip………………………………….                |     |
|9.1.2. Proiectarea blocului de filtre modulate……………………….           |71   |
|9.2. Realizarea schemei de simulare a descompunerii semnalului în  |75   |
|subbenzi şi a refacerii acestuia………………………………………...                 |     |
|9.3. Verificarea proprietăţii de reconstrucţie………………………………..       |     |
|Concluzii…………………………………………………………………………..                            | 79  |
|Anexa A . Listing programe……………………………………………………...                  | 81  |
|Anexa B . Caracteristicile de transfer ale filtrelor de analiză şi | 99  |
|sinteză……....                                                      |     |
|Anexa C . Reprezentări grafice ale semnalelor                      |103  |
|reconstruite………………......                                           |     |
|Anexa D. Scheme bloc                                               |113  |
|funcţionale........................................................|     |
|................                                                   |     |
|Bibliografie………………………………………………………………………..                          |116  |