Procesul tehnologic de prelucrare prin deformare plastica la rece

                                   Cuprins
Cap.I Memoriu tehnic
        1. Consideraţii generale asupra prelucrărilor prin
           presarea la rece
        2. Analiza materialului piesei
Cap.II Memoriu justificativ de calcul
      2.1. Analiza tehnologităţii piesei
      2.2. Stabilirea formei şi dimensiunilor semifabricatului
      2.3. Analiza utilizării eficiente a materialului. Calculul
            C.U.M.
      2.4.a) Stabilirea succesiunilor prelucrărilor necesare
            pentru obţinerea piesei
      2.4.b) Stabilirea numărului de operaţii intermediare şi
            a dimensiunilor intermediare
      2.4.c) Succesiunea operaţiilor de ambutisare
      2.5. Stabilirea variantei optime de prelucrare şi alegerea
            variantei optime. Intinerarul tehnologic pentru
            varianta optimă
      2.6. Calculul parametrilor energetici ai procesului F.L.P.
      2.7. Stabilirea tipului parametrilor geometrici şi energetici
            ai presei
      2.8. Calculul centrului de presiune
      2.9. Calculul dimensiunilor elementelor active
      2.9.1. Calculul dimensiunilor elementelor active la
           decupare
      2.9.2. Calculul dimensiunilor elementelor active la
            ambutisare
      2.10. Calculul de rezistenţă a elementelor puternic
            solicitate
      2.11. Normarea tehnică a procesului tehnologic
      2.12. Calculul preţului de livrare al piesei
      Bibliografie