Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locuri de munca

|1    |Introducere. Definitii. Necesitatea efectuarii        |       |
|     |evaluarii riscurilor de accidentare la locurile de    |3      |
|     |munca. Utilitatea actiunii. ……………………                  |       |
|2    |Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor de       |10     |
|     |accidentare …………                                      |       |
|3    |Aplicarea concreta a metodei la sistemul de munca     |11     |
|     |……………………                                              |       |
|     |                                                      |12     |
|3.1. |Descrierea sistemului de munca. …………………………………………      |       |
|3.2. |Colectivul de evaluare ……………………………………………………..         |13     |
|3.3. |Descrierea componentelor locurilor de                 |14     |
|     |munca...............................……                |       |
|3.4. |                                                      |17     |
|     |Identificarea factorilor de risc si intocmirea fisei  |       |
|3.5. |de evaluare................                           |29     |
|     |                                                      |       |
|     |Intocmirea planului de                                |       |
|     |masuri................................................|       |
|     |...............                                       |       |
|4    |Calculul nivelului de risc global agregat pe unitatea |68     |
|     |analizata ……….                                        |       |
|5    |Concluzii  …………………………………………………………………….                |74     |
|     |                                                      |    |   |
|6    |Bibliografie  ………………………………………………………………….              |78     |