Eficienta economica a realizarii masinii de rectificat filete. Fisa tehnologica a unei piese

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Studiul temei de proiectare
CAPITOLUL II – Determinarea caracteristicilor funcţionale. Automatizarea
                Maşinii. Scule utilizate
CAPITOLUL III – Elemente de proiectare. Scheme cinematice ale maşinilor
                 Asemănătoare
CAPITOLUL IV – Calcule de proiectare. Determinarea forţei de aşchiere.
                 Calculul lanţurilor  cinematice.  Calculul  transmisiei  cu
curele.
                 Calculul de dimensionare al arborelui port piatră
CAPITOLUL V – Documentaţia de exploatare a maşinii de rectificat filete.
                Funcţionarea. Elemente de comandă şi reglaje. Întreţinerea
                şi ungerea
CAPITOLUL VI –  Eficienţa  economică  a  realizării  maşinii  de  rectificat
filete
CAPITOLUL VII – Fişa tehnologică a unei piese
CAPITOLUL VIII – Bibliografie
Pagini 94