Managementul calitatatii. Procedura privind determinarea rezistentei la solicitari

 I.Elaborarea unui manual al calitatii pentru SC CYOLLOBOC SRL.
 I.1 Principii de elaborare (Schema bloc)
 I.2 Principalele acte normative care stau la baza elaborarii unui manual
al calitatii
 I.3 Model pentru manualul calitatii aferente întreprinderii :
I.3 Model pentru manualul calitatii aferente întreprinderii :
 I.3.1 Introducere.
 I.3.2 Obiect si domeniu de aplicare :
I.3.3 Avantajele utilizarii  manualului calitatii :
I.3.4 Documente de referinta
I.3.6 Conditii referitoare la sistemul calitaţii :
I.3.5 Termeni si Definitii. Codificari.
I.3.6 Conditii referitoare la sistemul calitaţii :
 I.3.7 Politica si obiectivele generale ale calitatii:
I.3.8 Responsabilitate si autoritate :
Director general  si alti responsabili etc.
I.3.8.Sistemul calitatii
I.3.8 .1 Controlul documentelor
I.3.8.1.1 .Verificare, Aprobare
I.3.8.1.2.Difuzarea documentelor
I.3.8.1.3.Revizuirea si modificarea documentelor
I.3.9.Gestionarea documentelor
I.3.10.Analiza comenzilor, ofertelor, contractelor
I.3.11.Subcontractarea serviciilor de incercari :
I.3.12 Aprovizionarea cu servicii si materiale
I.3.12.1 Aprovizionarea cu materiale consumabile.
I.3.12.2 Utilizarea serviciilor externe.
I.3.13.Servicii catre clienti.
I.3.14. Reclamatii
I.3.15. Controlul lucrarilor neconforme
I.3.15.1 Actiuni corective :
I.3.15.2. Actiuni preventive.
I.3.15.3. Controlul inregistrarilor :
I.3.15.4. Audituri interne :
I.3.15.5  Analize efectuate de management
I.3.16 Cerinte tehnice.
I.3.16 .1 Generalitati :
I.3.16 .2 Personal.
I.3.16 .3 Localizari si conditii de mediu :
I.3.16 .4 Metode de incercare ; Validare metode.
I.3.16 .4.1 Metode  si proceduri specifice de încercare.
I.3.16 .4.2. Alegerea metodelor de încercare:
I.3.16 .4.3.Metode dezvoltate în laborator.
I.3.16 .4.5.Validarea metodelor de încercare.
I.3.16 .4.4. Metode nestandardizate:
I.3.16 .4.5.Validarea metodelor de încercare.
I.3.16 .4.6. Controlul datelor:
** Echipamente:
***. Dotarea cu echipamente de încercare, mijloace de măsurare, materiale
de referintă.
I.3.17.Trasabilitatea masurarii :
I.3.18. Eşantionarea:
I.3.19. Asigurarea calitatii:
I.3.20. Raportarea rezultatelor:
I.4.Anexe :
I.4.1.Liste de documente ale sistemului calitatii;
I.4.1.1 Lista procedurilor generale ale sistemului calitaţii pentru un
laborator de încercare:
I.4.1.2 Lista procedurilor specificeale sistemului calitaţii pe sectoarele
de activitate
 I.4. 2 Documente  de identificare înregistrare si organizare :
I.4.2.1 Structura organizatorica:
I.4.2.2 Plan de amplasare  a organizatiei:
I.4.2. 3 Statutul Societatii Comerciale :
I.5 Doua  Proceduri una specifica si generala :
  I.5 .1 PROCEDURA  PRIVIND DETERMINAREA REZISTENTEI LA SOLICITĂRI ADICA
PROCEDURĂ PENTRU ÎNCERCAREA FERESTRELOR
. I .5 .2 PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA RAPOARTELOR DE INCERCARE.
I.6 .Notiuni conexe managementului calitatii utilizate in cadrul lucrarilor
de laborator :
Autoinspecţie
 analiza
Asigurarea calităţii
Auditor al calităţii
Auditor al laboratorului
Auditul calităţii
Bucla calităţii
Certificat de conformitate
Client
Certificare
Controlul
Corecţie
Dovadă   obiectivă
Declaraţia de conformitate
Dovadă   obiectivă
Defect
Exigenţă
Managementul calităţii
Manualul  calităţii
Mijloc de măsurare
Mentenanţă
Mentenabilitate
Organism de acreditare
Procedură
Produs
Sistemul calităţii