Modele numerice pentru studiul problemelor de camp electrostatic

                                   Cuprins
1. Introducere
2. Notiuni generale despre cablurile electrice
3. Solicitarile izolatiei cablurilor electrice
     1. Solicitari electrice
     2. Solicitari mecanice
     3. Solicitari termice
     4. Solicitari ale mediului ambiant
     5. Imbatranirea sistemelor de izolatie
4. Metoda elementului finit
     1. Suportul informatic al modelarii numerice
        1. Pre-procesorul
        2. Post-procesorul
5. Modele numerice pentru studiul problemelor de camp electrostatic
     1. Introducere
     2. Ecuatii generale ale campului electromagnetic
        1. Legile  campului  electromagnetic  in  domenii  cu  corpuri
           imobile
              1. Legi generale
              2. Legi de material
        2. Unicitatea solutiilor
     3. Modele diferentiale exprimate in potentiale electromagnetice
6.  Modelarea  numerica  a  influentei  impuritatilor  in   izolatiile
   cablurilor electrice
     1. Formularea problemei
     2. Datre geometrice si electrice
     3. Definirea domeniului de calcul al campului electric
     4. Construirea geometriei si a retelei de discretizare
     5. Proprietati fizice si conditii pe frontiere
     6. Rezultste numerice
        1. Influenţa  geometriei  şi  dimensiunilor  impurităţilor  de  tip
           vacuola
              1. Studiul influentei vacuolelor de apa
6.6.1.2. Studiul influentei vacuolelor de aer
6.6.2 Studiul influentei impuritatilor de tip fisura
6.6.2.1. Studiul influentei impuritatilor tip fisura interioara
6.6.2.2. Studiul influentei impuritatilor tip fisura exterioara
7. CONCLUZII
Pagini 68