Fluide de foraj si cimenturi de sonda

                                   CUPRINS
|Capitolul 1 – GEOLOGIA STRUCTURII OPRIŞENEŞTI………………….                  |3  |   |
|1.1    Cadrul geologic regional…………………………………………….                      |3  |   |
|1.2    Geologia structurii…………………………………………………..                        |3  |   |
|1.2.1   Stratigrafia şi litologia………………………………………….                     |3  |   |
|1.2.2   Tectonica……………………………………………………….                                |7  |   |
|1.2.3   Obiective de interes petrolifer………………………………….                  |8  |   |
|1.2.4  Agenţi contaminanţi pentru fluidul de                           |8  |   |
|foraj............................                                      |   |   |
|1.2.5  Gradienţi de presiune, fisurare şi temperatură ……………….          |9  |   |
|1.2.6  Dificultăţi de foraj …………………………………………….                         |14 |   |
|Capitolul 2 – ANALIZA DATELOR DE LA SONDELE DE CORELARE..              |15 |   |
|2.1    Metodica proiectării proprietăţilor şi tipurilor fluidelor de   |16 |   |
|foraj……                                                                |   |   |
|2.1.1   Rolul fluidelor de foraj…………………………………………                       |16 |   |
|2.1.2   Clasificarea fluidelor de foraj………………………………….                  |17 |   |
|2.1.3   Proprietăţile fluidelor de foraj………………………………….                 |17 |   |
|2.1.4   Tipul fluidelor de foraj…………………………………………                       |22 |   |
|2.1.5  Aditivi şi materiale folosite pentru prepararea şi reglarea     |   |   |
|                          proprietăţilor fluidului de                  |23 |   |
|foraj…………………………………                                                     |   |   |
|2.1.6   Cantităţi de materiale necesare preparării fluidelor de foraj……|26 |   |
|2.2    Fluide de foraj folosite la sondele de reper…………………………          |30 |   |
|2.2.1   Fluide de foraj folosite la sonda A1 Oprişeneşti……………….        |30 |   |
|2.2.2   Fluide de foraj folosite la sonda A2 Oprişeneşti……………….        |31 |   |
|2.2.3   Fluide de foraj folosite la sonda A3 Oprişeneşti……………….        |32 |   |
|2.3    Analiza rezultatelor cimentărilor de la sondele de reper………….   |33 |   |
|2.3.1   Analiza rezultatelor cimentărilor la sonda A1 Oprişeneşti…..   |33 |   |
|2.3.2   Analiza rezultatelor cimentărilor la sonda A2 Oprişeneşti…..   |35 |   |
|2.3.3   Analiza rezultatelor cimentărilor la sonda A3 Oprişeneşti…..   |37 |   |
|Capitolul 3 – OPTIMIZAREA PROGRAMULUI FLUIDULUI DE                     |   |   |
|FORAJ PENTRU SONDA PROIECTATĂ…………………………………                             |39 |   |
|3.1    Alegerea tipului şi proprietăţile fluidelor de foraj pentru     |   |   |
|sonda AX                                                               |   |   |
|                   Oprişeneşti………………………………………………………….                  |39 |   |
|3.1.1   Tipul fluidelor de foraj…………………………………………                       |39 |   |
|3.1.2   Calculul volumului de noroi……………………………………                      |40 |   |
|3.1.3  Gradienţii de presiune şi fisurare estimaţi…………………….            |41 |   |
|3.1.4   Proprietăţile fluidelor de foraj………………………………….                 |42 |   |
|3.1.5   Calculul cantităţilor de materiale……………………………….                |43 |   |
|3.2    Comparaţii între fluidele folosite la sondele de reper şi cele  |   |   |
|folosite  ּ                 la sonda AX Oprişeneşti……………………………………………... |46 |   |
|3.3   Concluzii……………………………………………………………                                 |47 |   |
|Capitolul 4 – OPTIMIZAREA REGIMULUI HIDRAULIC………………                    |49 |   |
|4.1   Optimizarea regimului hidraulic pe intervalul 0-200 m…………..      |49 |   |
|4.2   Optimizarea regimului hidraulic pe intervalul 200-1664 m……….     |56 |   |
|Capitolul 5 – CALCULUL COMPOZIŢIILOR DE CIMENTARE ŞI AL CIMENTĂRILOR   |   |   |
|PRIMARE………………………………………………..                                            |64 |   |
|5.1   Metodica de proiectare a cimentării………………………………..                |64 |   |
|5.1.1   Proprietăţile pastei de ciment…………………………………                    |67 |   |
|5.1.2   Proprietăţile pietrei de ciment…………………………………                   |69 |   |
|5.1.3   Calculul cimentării…………………………………………….                          |71 |   |
|5.2   Proiectarea cimentării coloanelor la sonda AX Oprişeneşti……….    |79 |   |
|5.2.1  Cimentarea coloanei de suprafaţă……………………………..                   |79 |   |
|5.2.2  Cimentarea coloanei de exploatare……………………………                    |81 |   |
|BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………                                   |90 |   |