Principiile de baza ale evaluarii riscurilor

                                 1 CUPRINS:
                                      2
3 INTRODUCERE
1 Cap. 1PRINCIPIILE  DE  BAZĂ  ALE  EVALUĂRII  RISCURILOR
2 Cap. 2. METODOLOGIA  GENERALĂ  DE EVALUARE  A  RISCURILOR
   1. Identificarea tuturor pericolelor de la locul de muncă
   2. Identificarea tuturor persoanelor expuse pericolelor
   3. Estimarea riscurilor
   4. Stabilirea măsurilor de prevenire/protecţie
   5. Stabilirea priorităţilor vizând măsurile de prevenire/protecţie
   6. Stabilirea concluziilor.
Cap. 3.ANALIZA  FACTORILOR  DE  RISC  DE  ACCIDENTARE  ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
      3. 1. Factori de risc datoraţi executantului
      3. 2. Factori de risc datoraţi sarcinii de muncă
      3. 3. Factori de risc datoraţi mijloacelor de producţie
      3. 4. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
      3. 5. Factorii de risc
       3. 6. Riscul
       3. 7. Gravitatea
3        3. 8. Probabilitatea
       3. 9. NIVELUL DE RISC
       3. 10. Expunerea
    Cap. 4.METODE  DE  EVALUARE  A  RISCURILOR
      4. 1 METODĂ ANALITICĂ INDIGENĂ DE EVALUARE A RISCURILOR BAZATĂ PE UN
MODEL TEORETIC AL ACCIDENTULUI
      4. 2. SECVENŢELE EVALUĂRII RISCURILOR PROFESIONALE
       4. 3. Etapele de aplicare concretă a metodei de evaluare a
    riscurilor
       4. 4. Utilitatea evaluării riscurilor profesionale
      4. 5. Gestiunea computerizată a riscurilor
   Bibliografie
   Pagini 43