Motoare cu ardere interna. Stabilirea principalelor caracteristici constructive si functionale

                                   Cuprins
I. NOTIUNI GENERALE DESPRE MOTOARELE CU ARDERE INTERNA
      I.1 PARAMETRII CONSTRUCTIVI
      I.2 PARAMETRII FUNCTIONALI
      I.3 INDICI TEHNICO - ECONOMICI
      I.4 MODUL DE FORMARE AL AMESTECULUI
      I.5 APRINDEREA AMESTECULUI CARBURANT
      I.6 CLASIFICAREA MOTOARELOR
      I.7 PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE AL MOTORULUI IN PATRU TIMPI
      I.8 TEORIA FUNCTIONARII MOTOARELOR DE DIFERITE SISTEME
II. DETERMINAREA PRINCIPALILOR PARAMETRII GEOMETRICI SI FUNCTIONALI AI
MOTORULUI
      II.1 ALEGEREA COMBUSTIBILULUI
      II.2 ALEGEREA ARHITECTURII CAMEREI DE ARDERE
      II.3 ALEGEREA DIAMETRULUI CILINDRULUI
      II.4 ALEGEREA RAPORTULUI DE COMPRESIE
      II.5 ALEGEREA NUMARULUI DE CILINDRII
      II.6 ALEGEREA EXCESULUI DE AER
      II.7 ALEGEREA MODULUI DE FORMARE A AMESTECULUI CARBURANT
      II.8 INFLUENTA FACTORILOR FUNCTIONALI
      II.9 INFLUENTA FACTORILOR DE STARE
III. STABILIREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE
      III.1 ALEGEREA PRINCIPALILOR PARAMETRI CONSTRUCTIVI SI FUNCTIONALI
      III.2 OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR MOTORULUI
            III.2.1 CARACTERISTICILE FLUIDULUI DE LUCRU
            III.2.2 DETERMINAREA RELATIILOR DE CALCUL PENTRU OPTIMIZAREA
PARAMETRILOR FUNCTIONALI
            III.2.3 OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR MOTORULUI
IV. CALCULUL EVOLUTIILOR CICLULUI REAL AL MOTORULUI
      IV.1 GENERALITATI
      IV.2 COMPRESIA
      IV.3 ARDEREA
      IV.4 ELEMENTE DIN TEORIA APRINDERII SI PROPAGARII FLACARILOR
            IV.4.1 PROPAGAREA FLACARILOR IN AMESTECUL OMOGEN
            IV.4.2 TURBULENTA
      IV.5 DATELE GEOMETRICE ALE CILINDRULUI
      IV.6 STUDIUL FLUIDULUI DE LUCRU
      IV.7 CALCULUL CICLULUI REAL AL MOTORULUI
            IV.7.1 CALCULUL COMPRIMARII
            IV.7.2 CALCULUL ARDERII
            IV.7.3 CALCULUL DESTINDERII
            IV.7.4 DATELE FINALE. TRASAREA GRAFICA A CICLULUI
V. CINEMATICA SI DINAMICA MOTORULUI CU PISTON
      V.1 ELEMENTE DE CINEMATICA
      V.2 CALCULUL FORTELOR DIN ANSAMBLUL PISTON-BIELA-MANETON
            V.2.1 CALCULUL MASELOR PIESELOR
            V.2.2 CALCULUL FORTELOR DE INERTIE
VI. ORDINEA LA APRINDERE. ECHILIBRAREA MOTORULUI
      VI.1 ECHILIBRAREA MOTORULUI
      VI.2 ECHILIBRAREA FORTELOR DE INERTIE ALE MASELOR AFLATE IN MISCARE
DE TRANSLATIE
      VI.3 ECHILIBRAREA FORTELOR DE INERTIE ALE MASELOR IN MISCAREA DE
ROTATIE
VII. INSTALATII AUXILIARE
      VII.1 SISTEMUL DE UNGERE
      VII.2 SISTEMUL DE FILTRARE
      VII.3 SISTEMUL DE RACIRE
      VII.4 SISTEME DE SUPRAALIMENTARE
      VII.5 SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR
      VII.6 INSTALATIA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL PRIN INJECTIE
      VII.7 INSTALATII DE INJECTIE DE COMBUSTIBIL
Pagini 107