Metode de prelucrare a semnalului de frecventa intermediara

Capitolul 1     Consideraţii tactico-tehnice
  1. Evoluţia sistemelor de transmisiuni şi implicaţii asupra monitorizării
     radio
  2. Structura sistemului de monitorizare radio
           1.2.1 Etapele şi misiunile monitorizării radio
           1.2.2 Elementele sistemului de monitorizare radio
  3. Receptoare multimod cu prelucrare numericã a semnalelor
Capitolul 2  Proiectarea schemei bloc a receptorului
2.1 Evoluţia spre digitizare în receptoarele radio
2.2 Calculul schemei bloc a receptorului
            2.2.1 Banda de trecere
            2.2.2 Stabilirea frecvenţei intermediare
            2.2.3 Calculul distribuţiei de amplificãri şi  sensibilitãţi  pe
lanţul de recepţie
            2.2.4 Prezentarea schemei bloc a traseului de recepţie
2.3 Proiectare schemei bloc a traseului digital de recepţie
Capitolul 3 Proiectarea detailatã a traseului digital
3.1. Introducere
3.2 Metode de prelucrare a semnalului de frecvenţã intermediarã
3.3 Algoritmi de demodulare în domeniul timp/frecvenţã
      3.3.1 Metode de prelucrare în domeniul timp
            3.3.1.1 Implementarea filtrelor numerice
      3.3.2 Metode de prelucrare în domeniul frecvenţã
            3.3.2.1 Implementarea Transformatei Fourier Rapide (FFT)
3.4 Proiectarea traseului de prelucrare digitalã
      3.4.1 Proiectarea interfeţei analogice
            3.4.1.1 Mixerul şi oscilatorul local
            3.4.1.2 Filtrul trece jos
            3.4.1.3 Convertorul analog numeric CAN
3.5 Prezentarea sistemului de dezvoltare
3.6 Prezentarea procesorului ADSP2181
3.7 Implementarea algoritmilor pe ADSP-2181
Capitolul 4 Analiza tehnico-economicã şi devizul de materiale
4.1 Fluxul tehnologic de realizare a traseului de prelucrare digitală
4.2 Analiza costurilor legate de aprovizionarea tehnico-materială
4.3 Deviz de materiale
Capitolul 5 Calculul fiabilitãţii
5.1 Fiabilitatea hardware
5.1 Fiabilitatea software
Capitolul 6 Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe
Pagini 93