Motor cu aprindere prin comprimare

Cuprins
Notiuni introductive                                                   3
Studiu de nivel                                                        6
2. Calculul termic al motorului cu aprindere prin comprimare           8
         2.1.Parametrii iniţiali                                       8
         2.2.Parametrii procesului de schimbare a gazelor:
9
         2.3.Parametrii procesului de comprimare                       10
         2.4.Parametrii procesului de ardere
10
         2.5.Parametrii procesului de destindere
12
         2.6.Parametrii principali ai motorului
         12
         2.7.Dimensiunile fundamentale ale motorului                   13
         2.8.Diagrama indicată
14
         2.9.Caracteristica externă                                    15
3.Calculul cinematic si dinamic al motorului
17
         3.1.Cinematica mecanismului biela-manivelă                    17
4.Calculul principalelor piese din mecanismul motor si din mecanismul de
distributie       28
         Blocul motor si chiulasa                                      28
         4.1.Date de intrare
30
         4.2. Calculul cilindrului motorului:
30
                  4.2.1. Verificarea tensiunilor sumare:
31
         4.3. Calculul pistonului:                                     32
                  4.3.1. Verificarea capului pistonului:
33
                  4.3.2. Verificarea secţiunii slăbite:
33
                  4.3.3. Verificarea mantalei:
33
                  4.3.4. Determinarea diametrului pistonului la montaj:
33
         4.4.Calculul bolţului:
34
                  4.4.1.Verificarea la uzură:
35
                  4.4.2. Verificarea la încovoiere:
36
                  4.4.3 Verificarea la forfecare:
37
                  4.4.4. Calculul la ovalizare:
38
                  4.4.5. Calculul deformaţiei de ovalizare:
39
                  4.4.6. Calculul jocului la montaj:
39
         4.6. Calculul segmenţilor:
40
                  4.6.1. Presiunea medie elastică                      41
                  4.6.2. Tensiunea la montarea pe piston:
41
                  4.6.3. Grosimea radială t:
41
                  4.6.4. Tensiunea maximă:                             42
                  4.6.5. Jocul la capetele segmentului în stare caldă:
         42
                  4.6.6. Jocul la capetele segmentului :
42
         4.7. Calculul bielei:
43
                  4.7.1.Calculul piciorului bielei:
43
                  4.7.2. Calculul corpului bielei:                     48
                  4.7.3.Calculul la intindere şi compresiune:          49
.                 7.4.Calculul la flambaj:                             49
                  4.7.5.Calculul coeficientului de siguranţă:
50
                  4.7.6.Efort unitar de întindere în secţiunea dinspre
picior   51
                  4.7.7 Calculul capului bielei:
51
                  4.7.8.Calculul coeficientului de siguranţă pentru ciclul
pulsator:
                  4.7.9. Calculul şuruburilor de biela: 52
         4.8. Calculul arborelui cotit:
54
                  4.8.1.Calculul bratului arborelui cotit
54
                  4.8.2. Verificare la oboseală:
56
                  4.8.2.1. Verificarea fusurilor la presiune si incalzire
56
                  4.8.2.2. Calculul fusului maneton la oboseală:
57
                  4.8.3.Calculul braţului arborelui cotit:
59
         4.9. Calculul mecanismului de distribuţie:
61
                  4.9.1. Parametri principali ai distribuţiei:
         62
                  4.9.2. Determinarea profilului camei:
63
                  4.9.3. Calculul de rezistenţă al pieselor mecanismului:
66
         4.9.4.Calculul arcurilor supapei
66
         4.9.5. Calculul arborelui de distribuţie:
67
5.Calculul instalatiilor de racire si ungere
69
         5.1.Calculul instalatiei de racier
69
                  5.1.1Calculul cantităţii de căldură evacuată prin sistem
69
                  5.1.2.Calculul radiatorului
69
                  5.1.3.Debitul de lichid ce trebuie sa treacă prin
radiator pentru a prelua căldura:
         71
                  5.1.4.Calculul numărului de tuburi
71
                  5.1.5.Capacitatea sistemului de răcire
72
                  5.1.6. Calculul ventilatorului
73
                  5.1.7. Calculul pompei de lichid
74
                  5.1.8..Raza paletelor la intrare r1
75
                  5.1.9.Debitul teoretic al pompei                     75
                  5.1.10.Debitul real al pompei
75
                  5.1.11. Viteza periferică u2
76
                  5.1.12.Raza rotorului r2                     76
                  5.1.13.Puterea absorbită de pompă
76
                  5.1.14Vitezele relative
76
                  5.1.15.Lăţimile paletelor la ieşire şi intrare:
         77
         5.2. Calculul instalatiei de ungere
78
                  5.2.1. Calculul lagarelor arborelui cotit pe baza teoriei
                            hidrodinamice a ungerii
         78
                  5.2.2.Caldura dezvoltată prin lagăr
         81
                  5.2.3.Debitul de ulei al instalaţiei
         82
                  5.2.3.1. Asigurarea debitului necesar ungerii tututor
lagărelor 82
                  5.2.3.2. Preluarea cantităţii de căldură care trebuie
disipată prin ulei
         83
         5.2.3.3. Calculul pompei de ulei                              83
         6.Consideratii privind sistemul de alimentare
85
                  6.1Calculul injectorului                             85
7.Procesul tehnologic de realizare a pistonului
87
8.Studiu privind tendintele in domeniul echipamentelor de injectie     90
Concluzii
123
Bibliografie