Masurarea puterii active in circuite trifazate de curent alternativ

                                   CUPRINS
CAP.1.TEMA                           DE                            PROIECT
                4
CAP.2.ARHITECTURA SISTEMELOR DE ACHIZITIE SI
                    GENERARE           DE          DATE          ANALOGICE
    5
                 2.1.Sisteme       de       achizitii       de        date
                           7
                 2.2.Sisteme       de       generare       a       datelor
                       10
                   2.3.Tehnici          de          interfatare
                                12                           12
                                               CAP.3.TIPURI  DE
SISTEME DE ACHIZITII DE DATE                    20
           3.1.Sisteme de achizitii  de  date  cu  multiplexare  temporala
        20
              3.2.Sistem     de     achizitii     sincrona     de     date
                    26
           3.3.Structura hardware a interfetei de achizitii de date
                                        EISA-A                        2000
                                                                        28
CAP.4.MASURAREA PUTERII ACTIVE SI REACTIVE IN
           CIRCUITE TRIFAZATE DE CURENT ALTERNATIV          32
            4.1.Teorema  generalizata  (Blondel)  a  masurarii   puterilor
                 active si reactive prin metoda celor N si N-1 wattmetre
                                        si                        varmetre
                                   32
           4.2.Masurarea puterii active intr-un circuit trifazat fara
                                     conductor                      neutru
                              37
                       4.2.1.Metoda        celor        3        wattmetre
                     37
                          4.2.1.1.Caz  particular  al  metodei   celor   3
wattmetre
                                       Metoda   unui   singur    wattmetru
                     39
                      4.2.2.Metoda        celor        2        wattmetre.
                     42
            4.3.Masurarea puterii active intr-un circuit trifazat cu
                                      conductor                     neutru
                              45
            4.4.Masurarea puterii reactive intr-un circuit trifazat fara
                                      conductor                     neutru
                                                                        50
                 4.4.1.Metoda celor 3 wattmetre in montaj special
                           alimentate  cu  tensiuni  auxiliare   de   faza
                   50
                 4.4.2.Metoda celor 2 wattmetre in montaj special
                           alimentate  cu  tensiuni  auxiliare   de   faza
                   51
            4.5.Masurarea puterii reactive in circuite trifazate cu
                                      conductor                     neutru
                              52
CAP.5.PREZENTARE GENERALA A PROGRAMULUI                 53
                                 5.1.Fereastra                       panou
                           5.2.Fereastra                  diagrama
                                  53
                5.2.1.Functii utilizate  in  timpul  programului
                          53
                5.2.2.Modul de functionare  al  aparatului  virtual
                     54
BIBLIOGRAFIE
                                55