Metalurgia Pb-Zn. Calculul aerului necesar si a gazelor rezultate

Cuprins
Capitolul I
      Generalităţi privind metalurgia Pb-Zn-lui…………………………pag 1
                 I.1 Generalităţi………………………………………………...pag 2
                 I.2 Topirea reducătoare………………………………………..pag 3
                 I.3 Procedeul de topire I.S.P…………………………………...pag 5
                 I.4 Rafinarea plumbului brut………………………………..…pag 8
                  I.5  Prăjirea   şi   aglomerarea   concentratelor
plumboase………...pag 9
                  I.6  Prăjirea   şi   aglomerarea   concentratelor
zincoase…………...pag 11
Capitolul II
      Calculul compoziţiei raţionale pentru mată……………………..…pag 14
                 II.1 Calculul concentratului  plumbos…………………………pag
15
                        II.2        Calculul         concentratului
zincos…………………………....pag 18
                      II.3      Calculul       amestecului       de
concentrate……………………...pag 20
                 II.4 Calculul matei……………………………………………..pag 24
Capitolul III
      Calculul prăjitului………………………………………………….…pag 26
                          III.1          Calculul          prăjirii
aglomerante……………………………..pag 27
                               III.1.2          Reacţii          de
descompunere…………………...……pag 29
                       III.1.3 Calculul oxizilor……………………………..…..pag
30
                         III.1.4   Calculul   O2   şi    SO2    din
oxizi………………….….pag 31
                        III.1.5  Calculul  S  de  la  reacţiile  de
descompunere…..….pag 32
                  III.2  Calculul  aerului  necesar  şi  a  gazelor
rezultate……………pag 34
Capitolul IV
      Calculul topirii reducătoare……………………………………...….pag 36
                 IV.1 Calculul plumbului brut……………………………..…..pag 37
                      IV.2      Calculul      prafului      volatil
rezultat………………………...pag 40
                 IV.3 Calculul zgurei formate……………………………….…pag 45
                 IV.4 Calculul fondanţilor  necesari…………………………….pag
49
                      IV.5       Calculul       reacţiilor       de
reducere…………………………...pag 50
                       IV.5.1 Calculul C şi CO ………………………………..pag 51
                       IV.5.2 Calculul CO şi  CO2  ……………………………..pag
52
                  IV.6  Calculul  aerului  necesar  şi  a   gazelor
rezultate……………pag 53
Capitolul V
      Dimensionarea cuptorului Watter Jacket………………………...…pag 56
                  V.1  Calculul  cocsului  necesar  şi  a   gazelor
rezultate………...…pag 57
                      V.2      Dimensionarea       gurilor       de
vânt………………………….....pag 61
                 V.3 Dimensionarea creuzetului……………………………..….pag 61
Capitolul VI
      Norme de tehnică a securităţii muncii………………………………..pag 64
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….....pag 67