Pantalonul scurt incepand de la proiectarea acestuia pana la confectionarea produsului finit

                                   CUPRINS
|Capitolul I                                            |        |
|Descrierea produsului ..........................       |pag. 03 |
|..........................                             |        |
|Capitolul II                                           |        |
|Alegerea materialelor de bază şi auxiliare             |pag. 07 |
|.....................                                  |        |
|Capitolul III                                          |        |
|                                                       |pag. 10 |
|Adausuri folosite la proiectarea                       |        |
|tiparului...............................               |        |
|Capitolul IV                                           |        |
|Unelte şi utilaje folosite la confecţionarea produsului|pag. 13 |
|...                                                    |        |
|Capitolul V                                            |        |
|Pregătirea materialelor pentru croit                   |pag. 28 |
|...............................                        |        |
|Capitolul VI                                           |        |
|Încadrarea şabloanelor pe material                     |pag. 34 |
|...............................                        |        |
|Capitolul VII                                          |        |
|Procesul tehnologic de confecţionare a produsului      |pag. 36 |
|.......                                                |        |
|Capitolul VIII                                         |        |
|Tehnologia călcării finale a îmbrăcămintei             |pag. 37 |
|....................                                   |        |
|Capitolul IX                                           |        |
|Norme generale de protecţie a muncii şi P.S.I.         |pag. 38 |
|..............                                         |        |
|Capitolul X                                            |        |
|Reclama produsului                                     |pag. 41 |
|.......................................................|        |
|.                                                      |        |
|                                                       |        |
|Bibliografie                                           |pag. 42 |
|.......................................................|        |
|..............                                         |        |