Instalatie de climatizare la o intreprindere mecanica fina

                                   CUPRINS
MEMORIU JUSTIFICATIV
CAP. 1   PARAMETRII DE CALCUL AI AERULUI EXTERIOR
      1. Situaţia de vară
      2. Situaţia de iarnă
CAP. 2   PARAMETRII DE CALCUL AI AERULUI INTERIOR
      1. Situaţia de vară
      2. Situaţia de iarnă
CAP. 3   CALCULUL CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE ALE ELEMENTELOR DE
        CONSTRUCŢIE
      1. Calculul coeficientului global de transfer de căldură
              1. Pereţi exteriori
              2. Pereţi interiori
              3. Ferestre
           3.1.4 Terasă
      2. Calculul coeficienţilor de amortizare şi defazare  a  oscilaţiilor
         de temperatură
              1. Pereţi exteriori
              2. Terasă
CAP. 4   CALCULUL BILAŢULUI TERMIC DE VARĂ
      1. Calculul aporturilor de căldură prin elementele inerţiale masive
      2. Calculul aporturilor de căldură prin ferestre
      3. Calculul aporturilor de căldură de la  încăperile vecine
      4. Degajări de căldură de la sursele interioare
              1. Degajările de căldură de la oameni
              2. Degajările de căldură  de la iluminat
              3. Degajările de căldură de la utilaje
CAP. 5   BILANŢUL DE UMIDITATE VARĂ
CAP. 6   BILANŢUL TERMIC DE IARNĂ
      1. Degajări de căldură de la sursele interioare
CAP. 7   BILANŢUL DE UMIDITATE IARNA
CAP. 8   CALCULUL DEBITULUI DE AER NECESAR PENTRU CLIMATIZARE
      1. Calculul debitelor de aer necesare pentru climatizarea încăperilor
              1. Perioada de vară
              2. Calculul debitului minim de aer proaspăt
              3. Situaţia de iarnă
CAP. 9   TRASAREA COMPLEXĂ A ARERULUI IARNA ŞI VARA
      1. Situaţia de iarnă
      2. Situaţia de vară
CAP.10   CALCULUL ŞI ALEGEREA  ELEMENTELOR  COMPONENTE  ALE  AGREGATULUI  DE
          CLIMATIZARE
       1. Alegerea camerei de amestec
       2. Alegerea filtrului de praf
       3. Alegerea camerei de pulverizare
       4. Dimensionarea bateriei de reîncălzire
       5. Dimensionarea bateriei de răcire
CAP. 11   AMPLASAREA CENTRALEI DE CLIMATIZARE  A PRIZEI DE AER  PROASPĂT  ŞI
          A GURII DE EVACUARE A AERULUI VICIAT
       1. Centrala de climatizare
       2. Priza de aer proaspăt
       3. Gura de evacuare
CAP.12   ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA GURILOR DE AER PENTRU INTRODUCERE ŞI
         EVACUARE
       1. Dimensionarea şi alegerea gurilor de refulare
       2. Dimensionarea şi alegerea gurilor de evacuare a aerului
CAP.13   CANALE DE AER. DIMENSIONAREA ŞI CALCULUL PIERDERILOR DE SARCINĂ
       1. Dimensionarea  geometrică  şi  calculul  pierderilor  de  sarcină
          pentru canalele de refulare
       2. Dimensionarea  geometrică  şi  calculul  pierderilor  de  sarcină
          pentru canalele de evacuare
CAP.14   ALEGEREA VENTILATOARELOR
       1. Alegerea ventilatorului de refulare
       2. Alegerea ventilatorului de evacuare
BIBLIOGRAFIE
Pagini 61