Modele reologice mecanice si electrice

                                   Cuprins
Cap. 1.  Introducere în reologie…………………………………………………1
        1. Obiectul reologiei…………………………………………………..1
        2. Conceptul de sistem reologic……………………………………….7
        3. Teorii şi metode de cercetare în reologie…………………………...9
        4. Elemente de hidraulică şi fenomenologia curgerii………………...11
             1. Ecuaţia de continuitate...…………………………………….11
             2. Ecuaţiile impulsului…………………………………………15
             3. Vâscozitatea…………………………………………………23
Cap. 2.  Fluide vâscoase cu comportare nenewtoniană………………………...29
      2.1.  Introducere…………………………………………………………29
      2.2.  Fluide nenewtoniene independente de timp…….………...………..30
          1. Fluide pseudoplastice…………………………………………..32
          2. Fluide dilatante…………………………………………………32
          3. Ecuaţii reologice……………………………………………….32
      2.3.  Fluide nenewtoniene care posedă numai componentă vâscoasă…...33
         2.3.1.  Legea puterii……………………………………………………33
          2. Modelul Prandtl-Eyring………………………………………..35
          3. Modelul Powell-Eyring………………………………………...36
          4. Modelul Ellis…………………………………………………...38
          5. Modelul Reiner-Philippoff……………………………………..38
          6. Alte modele…………………………………………………….39
      2.4.  Fluide nenewtoniene dependente de timp………………………….40
          1. Fluide tixotrope………………………………………………...41
          2. Fluide reopexice(sau antitixotrope)……………………………42
      2.5.  Reprezentarea generalizată a comportării reologice  a  fluidelor
      nenewtoniene…………………………………………………………….43
Cap. 3.  Modele reologice mecanice şi electrice……………………………….46
      3.1.  Modele mecanice…………………………………………………..46
      3.2.  Modele mecanice neliniare………………………………………...48
      3.3.  Corpuri vâscoelastoplstice…………………………………………51
      3.4.  Modele electrice……………………………………………………52
Cap. 4.  Aplicaţii ale reologiei în domeniul curgerii fluidelor…………………53
       4.1.   Dinamici  a  modelului  vâscoelastic  având   curgerea   curbă
nemonotonă…………………………………………………………………….54
          1. Introducere……………………………………………………...55
          2. Exprimarea problemei…………………………………………..56
          3. Începerea mişcării simple tangenţiale Couette……..…………..58
          4. Remarci finale…………………………………………………..61
      4.2.   Reometria  capilară  pentru  studiul  extrudării  pastelor   cu
alunecare..62
          1. Introducere……………………………………………………...62
          2. Metode reometrice capilare……………………………………..63
         4.2.2.1.  Metoda Mooney……………………………………………..63
         4.2.2.2.  Capilaritate pereche………………………………………….64
         4.2.2.3.  Perforarea în zona de intrare în matriţă……………………...65
         4.2.2.4.  Metoda marcării color……………………………………….66
       4.2.3.  Exemple de paste utilizate………………………………………68
         4.  Concluzii………………………………………………………..70
       4.3.  Reometrul  melc  elicoidal  pentru  măsurări  în  sisteme   de
grup……....71
          1. Introducere……………………………………………………...71
          2. Avantajele sistemului de măsurare……………………………..72
          3. Determinarea curbei curgerii…………………………………...73
          4. Verificarea teoriei………………………………………………76
      4.4.  Simularea numerică a curgerilor libere axisimetrice nenewtoniene
      pe suprafeţe…………………………………………………………………78
          1. Introducere……………………………………………………...78
          2. Ecuaţii fundamentale…………………………………………...79
          3. Metode de rezolvare…………………………………………….79
          4. Condiţiile tensiunii suprafeţei libere……………………………81
          5. Exemple numerice……………………………………………...82
      4.5.  Metoda aditivă inelară pentru determinarea vitezei de curgere  a
      fluidelor vâscoplastice…………………………………………………...83
          1. Introducere……………………………………………………...83
          2. Formularea problemei…………………………………………..84
          3. Concluzii………………………………………………………..84
      4.6.  Curgerea  nenewtoniană  prin  tuburi  drepte   având   secţiunea
      transversală eliptică…………………………………………………….......................85
          1. Introducere……………………………………………………..85
          2. Studiu…………………………………………………………..85
          3. Experiment……………………………………………………..86
          4. Concluzii……………………………………………………….86
          5. Nomenclatură…………………………………………………..86
Bibliografie…………………………………………………………………….87
-----------------------
3