Evolutia si efectele catapultarii asupra pilotului

CUPRINS:
   INTRODUCERE
   .........................................................................
   ............................2
CAPITOLUL 1:  Sistemele  de   salvare  –Evoluţia  şi  efectele  catapultării
                 asupra pilotului
      1.                Evoluţia                sistemelor                de
         salvare.............................................................
         .......3
      2.              Efectele              catapultării              asupra
         pilotului..........................................................6
CAPITOLUL 2: Aspecte teoretice generale privind sistemele  de  salvare  prin
                  catapultare
             2.1.         Rolul        sistemelor         de         salvare
..........................................................................9
        2.2.   Situaţii   deosebite   în   care   se   impune   catapultarea
.........................................10
                    2.3.                Procesul                catapultării
............................................................................
.........11
                     2.4.                Etapele                catapultării
............................................................................
...........12
            2.5.        Viteza        scaunului        de        catapultare
....................................................................15
        2.6.   Suprasarcinile   care   apar   în    procesul    catapultării
..........................................16
       2.7.  Acţiunea   curentului   de   aer   în   procesul   catapultării
......................................19
       2.8.  Traiectoria  scaunului  de  catapultare  şi  factorii  care   o
influenţează
............................................................................
.....................................20
CAPITOLUL 3: Aspecte constructive ale sistemelor de salvare de pe  avioanele
                 supersonice moderne
      3.1. Tendinţe în dezvoltarea şi construcţia sistemelor de  salvare  de
        la             bordul             avioanelor             supersonice
        .....................................................................
        ...........25
           3.2.       Sistemul       de       largare       al       cupolei
        .....................................................................
        ..26
                              3.2.1.            Catapultarea            prin
        cupolă...............................................................
        28
   3.3.   Sistemele    pirotehnice    ale    scaunului    de    catapultare
        .......................................30
                   3.3.1.   Piromecanismul   telescopic   de    catapultare
        ....................................30
                                   3.3.2.                   Motorul-rachetă
        .....................................................................
        .......32
                             3.3.2.1. Mecanismul de  înclinare a  motorului
        rachetă ..............33
                 3.3.3. Mecanismul de extragere a  paraşutei  şi  separarea
        pilotului de scaun
   .........................................................................
        ......................................................34
                              3.3.3.1.  Sistemul  de  separare  manuală   a
        pilotului ......................35
   3.4.    Ansamblul    semiautomatului    barostatic    şi     de     timp
        .........................................37
   3.5.       Sistemul       de       stabilizare        a        scaunului
        ................................................................41
   3.6.   Sistemul   de   protecţie    împotriva    curenţilor    de    aer
        ..........................................42
   3.7.    Mecanismul    de    retragere    a    pilotului     în     scaun
        ................................................44
   3.8.       Sistemul       de       retragere        a        picioarelor
        ................................................................48
   3.9.        Sistemul        de        alimentare        cu        oxigen
        ..................................................................50
   3.10.        Echipamentul        portabil        de        supravieţuire
        .......................................................50
   CONCLUZII
        .....................................................................
        ..................................52
   BIBLIOGRAFIE
        .....................................................................
        ...........................53