Metode de realizare a capelor metalo-ceramice

CAPITOLUL  I
INTRODUCERE
CAPITOLUL  II METODE  DE  REALIZARE  A CAPELOR  METALO-CERAMICE
II.1. METODA  CLASICÃ
II.2. GALVANIZAREA
II.3. SINTERIZAREA
II.4. AMBUTISAREA
II.5. ELECTROEROZIUNEA
ªI  METODELE  CAD/CAM
CAPITOLUL  III ALIAJE  PENTRU  TEHNOLOGIA  METALO-CERAMICÃ
III.1. CLASIFICARE
III.2. PROPRIETÃÞI
III.3. LIPIREA  CU  LOTURI  ªI  SUDAREA
III.4. SISTEME  MODERNE
III.5. COROZIUNEA  ªI
BIOCOMPATIBILITATEA  ALIAJELOR
CAPITOLUL  IV MASE  DE  AMBALAT  SPECIFICE  ALIAJELOR  UTILIZATE  ÎN
TEHNOLOGIA METALO-CERAMICÃ
IV.1. MASE  DE  AMBALAT  PE  BAZà DE  FOSFAÞI
       IV.2. MASE  DE  AMBALAT  PE  BAZà DE  SILICAÞI
IV.4. MASE  DE  AMBALAT  PENTRU  SUDURÃ
CAPITOLUL  V TURNAREA, PRELUCRAREA ªI  CONDIÞIONAREA
SCHELETELOR METALICE
V.1. REALIZAREA  TIPARULUI
V.2. PREÎNCÃLZIREA-ÎNCÃLZIREA
V.3. TOPIREA
V.4. TURNAREA
V.5. TURNAREA  TITANULUI
ªI  ALIAJELOR  DE  TITAN
V.6. DEFECTE  DE  TURNARE
V.7. PRELUCRAREA  SCHELETULUI  METALIC
V.8. TRATAMENTE  TERMICE
CAPITOLUL  VI
CONCLUZII
Bibliografie
Pagini 130