Politici de perfectionare a sistemelor de transport

                                   Cuprins
I. TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE PRIN CONDUCTE MAGISTRALE
II. PREZENTAREA INTREPRINDERII
      II.1 SCURT ISTORIC
      II.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
      II.3 REGIMUL JURIDIC DE FUNCTIONARE
      II.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA
      II.5 RELATIILE INTREPRINDERII CU MEDIUL
III. DIAGNOSTICAREA MANAGEMENTULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT A GAZELOR
NATURALE
            III.1 ANALIZA DIAGNOSTIC A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-
FINANCIARI
            III.2 ANALIZA FLUXURILOR DE GAZE PRIN SISTEMUL NATIONAL DE
TRANSPORT
                  III.2.1 ANALIZA ACHIZITIILOR DE GAZE
                  III.2.2 ANALIZA LIVRARILOR DE GAZE
                  III.2.3 ANALIZA TRANZITULUI DE GAZE
            III.3 ASPECTE POZITIVE ALE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT
            III.4 ASPECTE NEGATIVE ALE SISTEMULUI DE TRANSPORT
IV. POLITICI DE PERFECTIONARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE NATURALE
Pagini 52