Procesul tehnologic de obtinere a fractiei xilenice

                                  Cuprins :
Capitolul 1:
Consideraţii generale privind procesul tehnologic de  obţinere a fracţiei
xilenice
   1. Prezentarea procesului tehnologic de obţinere a fracţiei xilenice şi a
                                                                 instalaţiei
............................................................................
........................3
   2. Materia primă şi produsele obţinute în urma procesului de  obţinere  a
      fracţiei                                                      xilenice
      .......................................................................
      ...................8
   3. Rolul coloanei în cadrul instalaţiei. Descrierea procesului tehnologic
      al
      coloanei...............................................................
      .......................................9
Capitolul 2:
Automatizarea convenţională a coloanei de obţinere a fracţiei xilenice
2.1.                  Principalele                operaţii                de
automatizare........................................................12
2.2.       Date      tehnice     ale     echipamentelor     din     sistemul
analizat............................14
2.3.           Prezentarea        aparatelor         de         automatizare
existente.....................................15
                   2.3.1.             Sticla            de             nivel
   ..........................................................................
   .....16
         2.3.2.    Indicator   de   temperatură   -termometru   cu   bimetal
   ........................17
                 2.3.3.            Indicator           de           presiune
   ....................................................................19
                    2.3.4            Traductor           de            nivel
..........................................................................20
Capitolul 3:
Limitele admise de variaţie a parametrilor . Siguranţa instalaţiei
3.1.   Limitele admise de  variaţie  a  parametrilor  şi  efectele  acestora
................21
3.2.      Siguranţa    instalaţiei.     Echipamente     de     alarmă     şi
protecţie.........................24
              3.2.1.      Supapa       de       siguranţă       cu       arc
.............................................................27
Capitolul 4:
Structura unui sistem automat de monitorizare şi conducere a coloanei
4.1.     Structura  propusă  a   sistemului   de   conducere   al   coloanei
........................30
4.2.             Structuri          de          conducere            propuse
..............................................................33
      4.2.1.             Structura             total             distribuită
..............................................................33
      4.2.2.            Structura             total             centralizată
........................................................... 34
      4.2.3.            Structura            parţial             distribuită
...........................................................35
4.3.    Structura de monitorizare şi conducere cu PC  industrial  de  proces
........37
        4.3.1.   Funcţii propuse ale sistemului de monitorizare şi conducere
   cu PC
                                                                  industrial
   ..........................................................................
   ............37
        4.3.2.   Schema de conducere cu calculatorul  industrial  de  proces
   .........38
        4.3.3.   Structura şi cereinţele pentru un PC industrial  de  proces
   ............39
4.                             .                                 Traductoare
   propuse...................................................................
   ..............44
   1.                               Traductor                             de
      nivel..................................................................
      ......44
                2.                        Traductor                      de
                   debit....................................................
                   ....................47
                3.              Traductor            de            presiune
                   .........................................................
                   ........49
                4.   Adaptor   de   deplasare   unghiulară-   curent    TIP
                   ELT370.................50
4.5.               Interfeţe            de            intrare             şi
ieşire......................................................................
51
   6.                Alegerea                 robinetelor                 de
      reglare...............................................................5
      6
   7.                          Convertorul                          electro-
      pneumatic..............................................................
      ..58
Capitolul 5:
Program de conducere şi monitorizare a coloanei  pentru  obţinerea  fracţiei
xilenice
5.1.    Caracteristici  ale  programului  de  monitorizare  şi  conducere  a
coloanei .59
          5.1.1.  Implementarea algoritmilor de
reglare..........................................59
                     Reglarea
nivelului...................................................................
......59
                     Reglarea
presiunii...................................................................
......63
                     Reglarea debitului
.......................................................................67
5.2.      Fişiere de
date........................................................................
................71
5.3.      Jurnalul alarmelor şi jurnalul intervenţiilor operatorului
......................72
5.4.     Instrucţiuni privind utilizarea programului de monitorizare şi
           conducere a coloanei
............................................................................
..73
Capitolul 6:
Concluzii                                                           tehnico-
economice...................................................................
.........75
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................77