Metode de determinare a proprietatilor fizico chimice ale cocsului metalurgic

                                   Cuprins
 I. CONSIDERAŢII  GENERALE
  I.1. Cocsul metalurgic - principalul combustibil utilizat  la  elaborarea
      fontei
  I.2. Obţinerea cocsului metalurgic
II. METODE DE DETERMINARE A PROPRIETĂŢILOR FIZICO-   CHIMICE  ALE  COCSULUI
    METALURGIC
  II.1. Calitatea cocsului metalurgic
  II.2.  Studiul  caracteristicilor   ce   determină   calitatea   cocsului
  metalurgic
II.3. Metode de determinare a caracteristicilor  de  calitate  ale  cocsului
    metalurgic
                 II. 3.1. Analiza tehnică
                 II. 3.2. Proprietăţi fizico-chimice
                 II. 3.3. Proprietăţi fizice - mecanice
   II.  4.  Lucrări  de  laborator  pentru  determinarea  reactivităţii   şi
       rezistenţei mecanice
                 II.4.1. Determinarea reactivităţii cocsurilor utilizate  la
furnale
                 II.4.2. Determinarea rezistenţei mecanice a cocsurilor
III. STADIUL ACTUAL AL  CERCETĂRILOR  ASUPRA  PROPRIETĂŢILOR  FIZICO-CHIMICE
ALE COCSULUI METALURGIC
 III. 1. Aspecte ale cercetării proprietăţilor fizico-chimice
   III. 2. Studii asupra proprietăţilor termochimice
   III. 3. Analize structurale ale cocsului metalurgic
   III. 4.  Tendinţe  actuale  în  caracterizarea  comportării  cocsului  în
furnal
IV. INFLUENŢA CALITĂŢII COCSULUI METALURGIC ASUPRA PROCESELOR  DE  ELABORARE
A FONTEI
       IV.  1. Condiţii de calitate impuse cocsului metalurgic
       IV. 2. Cercetări experimentale româneşti privind influenţa  calităţii
    cocsului asupra principalilor indicatori la elaborarea fontei
V. ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE UTILIZARE A COCSULUI BRICHETE LA FURNALE
       V. 1. Generalităţi despre cocsul brichete
       V. 2. Procedee de obţinere a cocsului brichete
       V.  3.  Cercetări  experimentale  asupra  caracteristicilor  cocsului
    brichete în  comparaţie cu cocsurile clasice
       V. 4. Concluzii rezultate în urma  utilizării  cocsului  brichete  pe
    plan mondial
Bibliografie
Pagini 70