Metode de sincronizare si modulatie

                                   CUPRINS
Cuprins     i
Lista figurilor  iii
1 Capitolul 1. Introducere
   1.1. Prezentare generală 3
   1.2. Generalităţi cu privire la accesul multiplu     3
   1.3. Lucrări anterioare  5
   1.4. Conţinutul şi finalitatea proiectului     6
2
3 Capitolul 2. Sisteme SSI convenţionale
   2.1. Caracteristici generale ale SSI clasice   11
   2.2. Tehnica de tip secvenţă directă (SD)      12
       2.2.1. Prezentare generală 12
       2.2.2. Caracteristicile modulaţiei bifazice utilizate  13
       2.2.3. Parametrii SSI-SD   14
       2.2.4. Corelaţia şi demodulaţia la SSI-SD   15
       2.2.5. Performanţele sistemului în prezenţa interferenţei   16
   2.3. Tehnica de tip salt de frecvenţă (SF)     18
       2.3.1. Prezentare generală 18
       2.3.2. Parametrii caracteristici ai SSI-SF  20
   2.4. Tehnica de tip salt în timp (ST)    21
   2.5. Tehnici SSI hibride 22
   2.6. Generatoare de secvenţe PN     23
       2.6.1. Parametrii secvenţelor PN 23
       2.6.2. Tipuri de coduri PN 24
   2.7. Sincronizarea secvenţelor PN   31
       2.7.1. Surse care determină nesincronizarea generatoarelor PN     31
       2.7.2. Faza de achiziţie   32
       2.7.3. Faza de urmărire    34
   Capitolul 3. Generatoare haotice
   3.1. Generalităţi despre sistemele dinamice    39
   3.2. Cerinţe ce se impun secvenţelor haotice pentru a fi utilizate în
   SSI     41
   3.3. Metode pentru prelucrarea secvenţelor haotice   43
       3.3.1. Utilizarea unui filtru pentru lărgirea benzii secvenţei
       generate  43
       3.3.2. Împrăştierea secvenţei haotice folosind un set de coduri   45
   3.4. Tipuri de generatoare haotice  47
       3.4.1. Circuitul Chua 47
       3.4.2. Generatorul de tip logistic    55
       3.4.3. Generatorul de tip tent   59
       3.4.4. Generatoare în timp discret de tip Markov 61
1 Capitolul 4. Metode de sincronizare şi modulaţie
   4.1. Metode de sincronizare   69
       4.1.1. Generalităţi   69
       4.1.2. Principiul metodei de sincronizare prin descompunerea în
       subsisteme      70
       4.1.3. Sincronizarea prin REACŢIE LINIARĂ   73
       4.1.4. Sincronizarea prin metoda sistemului invers     74
   4.2. Motode de modulaţie 76
       4.2.1. Prezentare generală a metodelor de modulaţie    76
       4.2.2. Modulaţia prin mascarea haotică      77
       4.2.3. Modulaţia haotică directă 77
       4.2.4. Modulaţia haotică parametrică  78
       4.2.5. Modulaţia prin comutare haotică – CSK     79
       4.2.6. Modulaţia de tip DCSK     81
       4.2.7. Modulaţia de tip FM-DCSK  82
       4.2.8. Modulaţia haotică prin control predictiv  82
2 Capitolul 5. Sisteme SSI cu secvenţe haotice
   5.1. Generalităţi cu privire la avantajele utilizării SSI cu secvenţe
   haotice 89
   5.2. Analiza sistemelor SSI bazate pe secvenţe haotice    90
       5.2.1. Modelarea unui sistem SSI cu secvenţă directă cu purtătoare
       haotică   90
       5.2.2. Comportarea sistemului în cazul accesului multiplu   91
       5.2.3. Influenţa sincronizării celor două sisteme haotice asupra
       funcţionării sistemului    93
       5.2.4. Rejecţia interferenţei şi zgomotului introdus de canal     94
       5.2.5. Interferenţa în cazul accesului multiplu  94
       5.2.6. Modelarea unui sistem cu salt de frecvenţă cu purtătoare
       haotică   95
   5.3. Comparaţie între secvenţele haotice şi codurile m şi Gold în cazul
   sistemelor
1 CDMA      97
       5.3.1. Structura unui sistem DS-CDMA cu secvenţe complexe de
       împrăştiere     97
       5.3.2. Generarea secvenţelor cu funcţii haotice iterative   99
       5.3.3. Comparaţie între un generator haotic de tip Bernoulli şi
       codurile clasice de
       împrăştiere     101
   5.4. Tehnici de multiplexare utilizând secvenţe haotice   103
       5.4.1. Multiplexare cu diviziune în frecvenţă folosind secvenţe
       haotice   103
       5.4.2.  Multiplexare cu diviziune în timp folosind secvenţe haotice
       104
       5.4.3. Multiplexare cu diviziune în amplitudine folosind secvenţe
       haotice   105
   5.5. Structuri de sisteme CDMA şi (CD)2MA      106
       5.5.1. Noţiunea de (CD)2MA 106
       5.5.2. Schema unui sistem (CD)2MA     106
       5.5.3. Sincronizarea în impuls a sistemelor haotice    108
       5.5.4. Metode de modulaţie şi demodulaţie utilizate    109
       5.5.5. Evaluarea performanţelor sistemului (CD)2MA     110
3 Capitolul 6. Canal de comunicaţie de bandă largă
   6.1. Introducere   111
   6.2. Modelul tip filtru FIR al canalului 111
       6.2.1. Prezentarea principalelor caracteristici ale filtrului FIR
       ales 112
       6.2.2. Modelarea coeficienţilor filtrului   113
   6.3. O altă metodă de modelare a canalului     115
   6.4. Implementarea unui fading de tip Rayleigh 115
4 Capitolul 7. Prezentarea programului şi algoritmilor
   7.1. Prezentarea pachetului de programe  116
   7.2. Prezentarea algoritmului de funcţionare   116
   7.3. Prezentarea interfeţei grafice 119
       5 Capitolul 8. Concluzii şi observaţii      120
Anexe 122
Bibliografie