Implementarea algoritmilor adaptivi RLS si LMS cu procesorul de semnal ADSP-21160

                        Capitolul 1 – Procesorul ADSP-21160                1
                        1.1 Elementele de procesare                        5
                                       1.1.1. Unitatea Aritmetica Logica ALU
                                                                           7
       1.1.2. Multiplicatorul                                              8
      1.1.3. Unitatea de deplasare                                        10
      1.1.4. Setul de registre                                            13
                                   1.1.5. Registrele alternative (secundare)
                                                                          15
                                  1.1.6. Elementul de procesare secundar Pey
                                                                          16
                                                 1.2. Secventorul de program
                                                                          19
                               1.2.1. Schema bloc a secventorului de program
                                                                          20
                                  1.2.2. Structura pipeline si memoria cache
                                                                          22
                                   1.3. Generatoarele de adrese DAG1 si DAG2
                                                                          24
                                   1.3.1. Setarea modurilor de lucru ale DAG
                                                                          26
      1.3.2. Modul de lucru cu buffer circular si modul de difuzare       27
                               1.3.3. Registrele DAG alternative (secundare)
                                                                          28
                       1.3.4. Modul de adresare cu ordinea bitilor inversata
                                                                          29
      1.3.5. Operatiile DAG                                               30
      1.4. Memoria                                                        34
                        1.4.1. Accesul magistralelor PM, DM si IO la memorie
                                                                          36
      1.4.2. Accesarea memoriei                                           41
                                                         1.5. Procesorul I/O
                                                                          43
                                          1.5.1. Registrele procesorului I/O
                                                                          46
      1.5.2. Generarea adreselor DMA                                      49
                                      1.6. Porturile procesorului ADSP-21160
                                                                          51
      1.6.1. Portul extern                                                52
      1.6.2. Porturile de legatura                                        54
      1.6.3. Porturile seriale                                            58
                                               Capitolul 2 – Filtre adaptive
                                                                          64
                                       2.1. Aplicatii ale filtrelor adaptive
                                                                          64
      2.1.1. Identificarea sistemului                                     64
                       2.1.2. Egalizor adaptiv pentru transmisiunile de date
                                                                          66
                   2.1.3. Compensarea ecoului pentru transmisiuni de date in
                                        banda telefonica                  66
                        2.1.4 Codarea liniara predictiva a semnalelor vocale
                                                                          67
      2.1.5. Sisteme de antene                                            68
                                            2.2. Structuri ale filtrelor FIR
                                                                          68
      2.2.1. Structura transversala                                       68
                                      2.2.2. Structura transversal-simetrica
                                                                          69
      2.2.3. Structura lattice                                            70
                                       2.3. Algoritmi pentru filtre adaptive
                                                                          72
      2.3.1. Algoritmul LMS                                               72
      2.3.2. Algoritmul RLS                                               74
                2.3.2.1. Definirea problemei de filtrare cu metoda celor mai
                                        mici patrate                      75
            2.3.2.2. Implementarea filtrelor transversale adaptive utilizand
      algoritmul recursiv al celor mai mici patrate                       78
                                  2.3.2.3. Lema de inversiune a unei matrici
                                                                          79
      2.3.2.4. Concluzii                                                  83
                           Capitolul 3 – Implementarea algoritmilor adaptivi
                                                                          85
                                                 3.1. Organigramele generale
                                                                          86
                                              3.2. Listing-urile programelor
                                                                          89
              1. RLS.ASM                                                  89
      3.2.2. TESTAFA.ASM folosit pentru implementarea RLS                 93
                       3.2.3. MACROS.H                                    95
                       3.2.4. NLMS.ASM                                    96
      3.2.5. TESTAFA.ASM folosit pentru implementarea NLMS                98
                      3.2.6. LLMS.ASM                                    100
     3.2.7. TESTAFA.ASM folosit pentru implementarea LLMS                102
                                Capitolul 4 – Mediul de dezvoltare VisualDSP
                                                                         105
                                       Capitolul 5 – Rezultatele simularilor
                                                                         123
                                                                Bibliografie
                                                                         133