Dispozitiv pentru utilizarea eficienta a rolelor cu benzi adezive

 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
               1. Formalizarea proiectului
               2. Managementul operativ al proiectului
               3. Structura de dezagregare a costurilor
               4. Evaluarea financiară preliminară a proiectului
   2. CERCETAREA INIŢIALĂ DE PIAŢĂ
                    1. Oportunităţi de piaţă
                    2. Formularea misiunii
                    3. Selectarea potenţialilor clienţi
                    4. Date culese de la potenţiali clienţi
                    5. Cerinţele clienţilor, ierarhizate
                    6. Date despre produsele concurente
   3. SPECIFICAŢIILE-OBIECTIV
            1. Matricea cerinţe-caracteristici de calitate
            2. Performanţe ale produselor concurente
            3. Valorile obiectiv şi limită-acceptabile pentru caracteristici
               de calitate
   4. PROIECTAREA CONCEPTUALĂ
            1. Funcţia generală şi funcţii componente
                       1. Definirea funcţiei generale
                       2.  descompunerea  funcţiei  generale   în   funcţii
                          componente
                       3. Evidenţierea problemelor critice
                       4. Evidenţierea fenomenelor naturale aplicabile
            2.  Cercetarea   externă   pentru   identificarea   de   soluţii
               constructive cunoscute
            3. Cercetarea internă pentru dezvoltarea de soluţii constructive
               noi
            4. Identificarea conceptului optim
            5. Arhitectura produsului
Pagini 61