Masini de fabricare rapida a prototipurilor

1 Cuprins
I. INTRODUCERE
      I.1 NOTIUNI GENERALE
      I.2 MATERIALE FOLOSITE
II. SISTEME DE FABRICATIE RAPIDA A PROTOTIPURILOR
      II.1 CLASIFICAREA DIFERITELOR PROCESE RP
      II.2 PROCEDEE DE FABRICATIE RAPIDA A PROTOTIPURILOR
            II.2.1 FABRICAREA DE PIESE STRATIFICATE (LOM)
            II.2.2 MODELAREA PRIN DEPUNERE DE MATERIAL TOPIP (FDM)
            II.2.3 SINTERIZAREA SELECTIVA CU LASER (SLS)
            II.2.4 STEREOLITOGRAFIA(SLA)
            II.2.5 SOLID GROUND CURING(SGC)
            II.2.6 TIPARIREA TRIDIMENSIONALA (3D)
            II.2.7 MODELARE NETA PRIN INGINERIE LASER (LENS)
            II.2.8 JETURI LICHIDE (INKJET)
III. ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE FABRICATIE (PRODUCTIA DE SERIE MICA)
      III.1 EVALUAREA PRETULUI DE COST PE DIFERITE SISTEME DE FABRICATIE
RAPIDA A PROTOTIPURILOR
            III.1.1 SISTEMUL LOM
            III.1.2 SISTEMUL FDM
            III.1.3 SISTEMUL SLS
      III.2 DESCRIEREA PASILOR NECESARI PENTRU REALIZAREA MATRITEI
IV. STUDIUL DE CAZ
      IV.1 ETAPA DE PROIECTARE A MODELULUI SOLID AL PIESEI MASTER
      IV.2 ALEGEREA PLANULUI DE SEPARARE
      IV.3 TURNAREA PIESEI
      IV.4 SEPARAREA SEMI-MATRITELOR
      IV.5 EVALUAREA PRETULUI DE COST
V. CONCLUZII
Bibliografie
Pagini 55