Rolul bibliotecarului in formarea deprinderilor de lectura a copiilor de virsta scolara: studiu de caz

Capitolul I. Bibliotecarul- tezaur în formarea copiilor de virsta scolara 1.1.Rolul bibliotecarului în societatea contemporană 1.2. Necesitatea intervenţiei bibliotecarului in formarea deprinderilor de lectura a copiilor mici
Capitolul II. Rolul bibliotecarului în educarea timpurie a copiilor 2.1. Bibliotecarul şcolar – fundament al calităţii procesului de învăţământ 2.2. Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură a copiilor de vîrstă şcolară 2.3.Metode de formarea deprinderilor de lectura a copiilor de virsta scolara.
Studiu de caz