Proiectarea filtrelor digitale prin modelare

                                   CUPRINS
Capitolul 1. Filtre digitale…………………………………………………………………1
      1.1. Clasificarea filtrelor digitale……………………………………………………2
      1.2. Procedura de proiectare a filtrelor digitale……………………………………..3
      1.3. Filtre cu răspuns finit la impuls (IIR)………………………………………......4
          1.3.1. Filtre FIR cu fază liniară………………………………………………..…5
      1.4. Filtre cu răspuns infinit la impuls (FIR)…………………………..…………..18
      1.5. Metode de proiectare a filtrelor digitale………………………………………23
Capitolul 2. Proiectarea prin modelare a filtrelor autoregresive, a
filtrelor ………...26
cu mediere mobilă şi a filtrelor cu poli şi zerouri
      2.1. Introducere…………………………………………………………………….26
          2.1.1. Ecuaţii supradeterminate………………………………………………....26
      2.2. Filtre autoregresive (având numai poli)……………………………………....28
          2.2.1. Metoda covarianţei…………………………………………………….....31
          2.2.2. Ecuaţia Yule-Walker……………………………………..……………....31
          2.2.3. Metoda autocorelaţiei………………………………………………….....32
          2.2.4. Algoritmul Levinson-Durbin……………………………………………..35
          2.2.5. Algoritmul pas-înapoi…………………………………………………….39
          2.2.6. Date asupra răspunsului în amplitudine………………………………….40
          2.2.7. Metoda Steiglitz-McBride………………………………………………..40
      2.3. Filtre cu mediere mobilă………………………………………………………43
          2.3.1. Metoda Durbin……………………………………………………….…..43
          2.3.2. Metoda Judell’s…………………………………………………………..46
      2.4. Filtre ARMA (cu poli şi zerouri)……………………………………………...47
          2.4.1. Coada lui [pic]…………………………………………………………...48
          2.4.2. Coada lui [pic]…………………………………………………………….51
          2.4.3. Metoda Durbin extinsă…………………………………………………...52
          2.4.4. Metoda Judell’s…………………………………………………………..53
          2.4.5. Metoda Steiglitz-McBride………………………………………………..54
          2.4.6. Metoda Evans-Fischl……………………………………………………..55
Capitolul 3. Structuri lattice. Analiza spectrală prin modelare……………………….58
      3.1. Structuri lattice…………………………………………………………..……58
          3.1.1. Lattice MA…………………………………………………….…………58
          3.1.2. Lattice AR………………………………………………………………..60
          3.1.3. Lattice ARMA……………………………………………………………62
      3.2. Analiza spectrală prin modelare………………………………………………63
          3.2.1. Metoda autocorelaţiei…………………………………………………….64
          3.2.2. Metoda supradeterminată………………………………………………...66
          3.2.3. Metoda covarianţei……………………………………………………….66
          3.2.4. Albirea exactă…………………………………………………………….68
          3.2.5. Potrivirea corelaţiei………………………………………………………69
Capitolul 4. Implementarea metodelor în MATLAB. Exemple…………………….…70
      4.1. Proiectarea prin modelare a filtrelor digitale  IIR  prin  metoda
Prony…………70
       4.2.  Proiectarea  prin  modelare  a  filtrelor  digitale  IIR   prin
metoda….………….…86
             Steiglitz-McBride
Concluzii…………………………………………………………………………………102
Anexe…………………………………………………………………………………….103
Bibliografie………………………………………………………………………………107