Impactul containerizarii asupra dezvoltarii porturilor

                                             CUPRINS
Introducere ………………………………………………………………1
Capitolul I – Transportul Maritim ……………………………………..2
    1.  Rolul transportului maritim…………………………………...2
    2.  Avantajele transportului maritim……………………………..3
    3.  Transportul containerizat……………………………………...4
    4.  Unele aspecte economice ………………………………………6
Capitolul II – Rolul containerului in transporul maritim……………..8
        2.1 Descrierea si clasificarea containerelor………………………..8
        2.2 Tipuri de containere……………………………………………11
        2.3 Standardizarea, tipizarea containerelor si paletizarea………14
        2.4 Reguli de stivuire……………………………………………….20
             2.4.1 Reguli de stivuire si amarare a marfurilor in conainere.
23
             2.4.2 Reguli de stivuire si amarare a containerelor la bordul
                         navei……………………………………………………... 25
              2.4.3 Transporul marfurilor periculoase in containere……... 26
         2.5 Nave specializare in transportul containerizat……………….28
         2.6 Transportul containerizat combinat…………………………..32
Capitolul III – Rolul terminalului de containere in transport…………35
         3.1 Exploatarea terminalului de containere………………………35
         3.2 Clasificarea si rolul terminalelor de containere………………37
         3.3 Principalele activitati desfasurate de un terminal de
containere
             3.3.1 Consolidarea marfurilor in containere……………...……39
             3.3.2 Strippingul si deconsolidarea marfurilor…………………39
             3.3.3 Expedierea containerelor complete…………………...…..40
             3.3.4 Alte activitati ale unui terminal de contianere………...…40
         3.4 Utilizatorul de terminale de containere si riscurile ce pot
               aparea in timpul transbordarii si antrepozitarii……………...41
              3.4.1 Riscuri de pierdere si de avarie de conainere…………....42
              3.4.2 Riscul de construire si finantare a unui terminal de
                         containere…………………………………………………42
              3.4.3 Acordul de folosirea unui terminal de
containere…….....43
              3.4.4 Obligatiile operationale ale exploatantului unui
terminal
                        de containere prevazute in acorduri si
contracte……….43
              3.4.5 Obligatiile utilizatorului de containere in persoana
                         companiilor maritime……………………………………44
        3.5 Raspunderile exploatantului de terminal de containere………46
               3.5.1 Tipuri de pierderi, avarii sau prejudicii care nu cad
in
                           sarcina exploatantului de terminal de
containere…….46
               3.5.2 Raspunderea exploatantilor de containere……………...47
               3.5.3 Limitele raspunderii exploatantului de terminal de
                          containere………………………………………………...47
               3.5.4 Acoperirea riscurilor printr-o polita de
asigurare……...48
               3.5.5 Drepturile de retribuire a terminalelor de containere
                          si conditiile de plata……………………………………...49
               3.5.6 Clauze care determina conditiile specifice de
exploatare50
               3.5.7 Durata contractului, conditiile de reziliere si
competenta
                          jurisdictionala……………………………………………51
               3.5.8 Clauze specifice acordurilor de utilizare a
terminalelor
                          de containere……………………………………………..52
       3.6 Rolul calculatorului in terminalul de containere……………....53
       3.7 Termeni folositi in transportul containerelor…………………..55
Capitolul IV – Impactul si importanta porturilor in dezvoltarea
                          traficului de containere……………………………….…57
       4.1 Portul maritim – cel mai complex nod de transport…………...57
       4.2 Planul de dezvoltare al portului in viitorul apropiat…………..63
       4.3 Necesitatea masurarii performantelor activitatilor portuare si
             de transport maritim……………………………………………..69
       4.4 Performantele portuare …………………………………………71
       4.5 Conditii de eficienta……………………………………………...72
       4.6 Eficienta economica a containerizarii in transportul maritim..73
Concluzii
Bibliografie................................................................
.................................76