Managementul compensarii poluarii armonice in sistemele de alimentare cu energie electrica

CUPRINS
   1. Introducere
1.1.Aspecte generale privind producţia, transportul si distribuţia energiei
electrice.
   2. Calitatea energiei electrice si apariţia fenomenului de poluare
      armonică:
2.1.Calitatea energiei electrice;
2.2.Perturbaţii electromagnetice;
2.3.Scurt istoric al fenomenului de poluare armonică;
2.4.Definiţii privind regimul armonic în sistemul energetic.
   3. Parametri regimului deformant si efectele poluării armonice:
                           3.1.Consideraţii generale;
                           3.2.Efectele poluării armonice in sistemul
electro-energetic;
3.3.Consideraţii generale privind evaluarea regimului reţelei electrice in
condiţii de poluare armonică;
3.4.Concluzii.
4. Surse de armonici si evaluarea poluării armonice:
4.1.Perturbaţii de joasă frecvenţă;
4.2.Poluarea cu armonici;
4.3.Surse de armonici in sistemul energetic:
4.3.1.Consumatori industriali;
4.3.2.Surse de armonici si interarmonici în reţelele de joasă tensiune;
4.4.Măsurarea armonicilor.
5. Soluţii clasice pentru reducerea poluării armonice:
5.1.Reducerea curenţilor armonici generaţi in sistem;
5.2.Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici;
5.3.Modificarea raspunsului în frecvenţa al sistemului energetic;
5.4.Filtre de armonici.
6. Mijloace moderne pentru compensarea poluării armonice:
6.1.Convertoare statice cu absorbţie sinusoidală;
6.2.Filtrarea activă.
7. Poluarea electromagnetică a mediului:
7.1.Compatibilitatea electromagnetica a aparatelor de automatizare;
7.2.Influenţa câmpului electromagnetic asupra organismului uman.
8. Studiu de piaţă;
9. Bibliografie.
Pagini 88