Operatiunea de curatare si degazare tancurilor de marfa la navele petroliere

CUPRINS
Partea I - Introducere in istoricul transportului petrolier
Capitolul I :
Transportul produselor petroliere prezent si perspective…………2
                        1.  Clasificare ţiţeiuri …………………………….7
              1.2   Rezervele mondiale de petrol – repartizare……………….. 9
1.3  Comerţul mondial cu petrol……………………………….... 15
Partea II – Studiul produselor petroliere
Capitolul II :
 Studiul produselor petroliere transportate pe mare…………….. 17
           1.    Clasificarea produselor petroliere……………………….   17
           2.    Principalele caracteristici …………………………………. 21
Partea III – Tancuri petroliere . Operaţiuni speciale
Capitolul III :
 Caracteristici constructive ale tancurilor petroliere ……………. 24
3.1  Caracteristici constructive conform Convenţiei MARPOL
3.2   Descrierea tancurilor petroliere – repartiţia pe zone ……..26
                  3.2.1  Secţiune prova ………………………………………….26
                  3.2.2  Secţiunea centru ………………………………………..27
                  3.2.3   Secţiunea pupa …………………………………………28
         3. Instalaţii specifice navelor tanc petrolier
3.3.1. Instalaţia de încărcare / descărcare …………………….. 29
3.3.2. Instalaţia de încălzire a mărfii……………………………34
3.3.3. Instalaţia de ventilaţie tancuri……………………………35
3.3.4. Instalaţia curăţare şi degazare tancuri……………………36
3.3.5. Instalaţia de gaz inert – situaţii de inertare………………37
3.3.6  Instalaţia de balast……………………………………….42
Capitolul IV :
Curăţarea şi degazarea tancurilor petroliere …………………….43
       4.1. Operaţiuni de curăţare şi spălare
4.1.1. Pregătirea pentru începerea operaţiunilor de curăţare si spălare
….....44
                                       4.1.2.   Metoda manuală
……………………………………44
                                       4.1.3.  Operaţiunea “ gas-
free”……………………………..46
                                       4.1.4.   Metoda cu maşini automate
de spălare…………….49
              4.1.5.  Spălarea cu ţiţei ( COW – Crude oil  washing )…….55
              4.1.6.  Exemplu de spălare la o navă de 150000 tdw………57
4.2. Metode şi procedee de întreţinerea tancurilor …………… 59
4.3. Gresarea părţilor mobile…………………………………….61
Capitolul V :
Măsuri de protecţie  a muncii , de prevenirea si stingerea incendiilor   în
timpul exploatării tancurilor petroliere ………………………..63
5.1 Măsuri luate la bordul navelor pentru predarea produselor petroliere
………….63
  5.2  Măsuri de protecţia muncii pe timpul operaţiunilor  de curăţare si
spălare a tancurilor .............................64
   5.3 Combaterea incendiilor  - măsuri şi instalaţii de stingere incendiu
la bord …. …66
Capitolul VI :
Problema poluării mediului marin ………………………………..75
6.1 Convenţia MARPOL – Londra 1973 …………………………..  78
        6.2 Codul de prevenire a poluării ( pentru navele petroliere )
…….79
Partea IV – Terminalul petrolier
Capitolul VII :
 Amenajări în terminalul petrolier destinate exploatării navei tanc
petrolier …………….  83
7.1   Depozite petroliere …………………………………………..83
  7.2   Terminalul petrolier – Insule offshore ……………………..86
  7.3   Sisteme de geamandură individuală de legare pentru
              operarea tancurilor petroliere ……………………………87
Partea V  - Concluzii :
1. Necesitatea operaţiunilor de spălare – curăţare tancuri ………91
2. Costul acestor operaţiuni  ……………………………………….99
-----------------------
II