Instalatie frigorifica aferenta unui complex sportiv

 1. Memoriu tehnic
   2. Caracteristicile agenţilor de lucru utilizaţi în instalaţie.
   3.  Schema,  ciclul  termodinamic  şi  principiul  de   funcţionare   al
      instalaţiei
   4. Diagrame de bază utilizate la calculul instalaţiei
   5. Calculul termic al ciclului termodinamic
       1. Stabilirea nivelelor  de  temperatură,  presiune  şi  concentraţie
          pentru
          funcţionarea ciclică a instalaţiei
       2. Bilanţul termic global
       3. Calculul debitelor de fluid în circulaţie
       4. Consumuri specifice
   6. Calculul de dimensionare al utilajelor instalaţiei
       1. Fierbătorul
       2. Absorbitorul
       3. Condensatorul
       4. Deflegmatorul
       5. Economizorul E1 şi E2
       6. Vaporizatorul
   7. Calculul de dimensionare al aparaturii auxiliare
       1. Rezervorul de amoniac lichid
       2. Rezervorul de soluţie bogată
       3. Pompele de soluţie bogată
       4. Pompele de apă
       5. Pompele de agent intermediar
   8.  Calculul  de  dimensionare  al  conductelor  şi  calculul   grosimii
      izolaţiei
      acestora
   9. Calculul puterii frigorifice pentru patinoar
  10. Construcţia pistei patinoarului
  11. Instalaţii frigorifice aferente patinoarelor
  12. Încărcarea specifică a patinoarelor
  13. Determinarea numărului de ţevi aferente patinoarului şi alegerea
      pompei pentru învingerea pierderilor de sarcină între bazin pista
      patinoarului
  14. Calculul cantităţii de apă pierdută prin evaporarea la suprafaţă din
      piscină şi a volumului total de apă necesară acestuia
  15. Bibliografie
   Pagini 121