Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative
1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească
1.2 Actualitatea noţiunii de contract administrativ în doctrina noastră.
2. Noţiunea de contract administrativ în doctrină, jurisprudenţa şi legislaţia română anterioare Constituţiei din 1948
2.1 Teoria contractelor administrative în sens restrâns
2.2 Teza negării de contract administrativ
2.3 Teoria contractelor administrative în sens larg
3. Noţiunea de contract administrativ în docrina şi jurisprudenţa franceză
3.1 Perioada clasică, teoria lui Gaston Geze
3.2 Orientări doctrinare şi jurisprudenţiale actuale
4. Trăsaturile si clasificarea contractelor administrative
5. Forme de contracte administrative
5.1 Contractul de concesiune publică
5.2 Contractul de inchiriere
5.2 Contractul de lucrări publice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu