STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR ÎN CONDIŢII DE INCENDIU


Introducere …………………………………………………… 3

1. Materiale de construcţii ……………………………………... 4

1.1. Proprietăţile de bază al materialului de construcţii …………. 4
1.2. Materialele de construcţii necombustibile ………………….. 13
1.3. Materialele de construcţii combustibile …………………….. 32
1.4. Materialele de construcţii greu combustibile …………...….. 40
2. Comportarea elementelor de construcţii în condiţii de incendiu ……………………………………………………….....44
2.1. Factorii ce influenţează asupra elementelor de
construcţii în condiţiile incendiului ……………………………  ..44
2.2. Rezistenţa la foc a elementelor de construcţii ……………  ...45
2.3. Construcţiile din beton armat şi piatră în condiţiile
incendiului. Metodele de sporire a RF ……………………….... .47
2.4. Construcţiile metalice. Metodele de sporire a RF a
construcţiilor din oţel …………………………………………...51
2.5. Construcţiile din lemn şi mase plastice. Metodele de
protecţie antifoc a construcţiilor din lemn ………………………53

Bibliografia ………………………………….………………… 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu