Auditul Intern si Valoarea Adaugata

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND FUNCŢIA DE AUDIT INTERN-FUNCŢIE DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE A MANAGEMENTULUI 5
1.1. EVOLUŢII ALE AUDITULUI INTERN PE PLAN INTERNAŢIONAL 5
1.2. PROIECŢIA ŞI EVOLUŢIA FUNCŢIEI DE AUDIT INTERN ÎN CONTEXTUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI 9
CAPITOLUL 2. ABORDĂRILE CONCEPTUALE ALE AUDITULUI INTERN 14
2.1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ÎN DEFINIREA AUDITULUI INTERN 14
2.2.TIPOLOGIA AUDITULUI INTERN 18
2.3. CONTRIBUŢIA EXTERNALIZĂRII AUDITULUI INTERN LA CREŞTEREA CALITĂŢII FURNIZATE DE AUDIT 20
CAPITOLUL 3. VALOAREA ADĂUGATĂ A AUDITULUI INTERN 24
3.1. FACTORII DETERMINANŢI AI VALORII ADĂUGATE 24
3.2.MODALITĂŢI DE CREŞTERE A VALORII ADĂUGATE DE AUDITUL INTERN 26
3.3. MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI MĂSURARE A PERFORMANŢEI FUNCŢIEI DE AUDIT INTERN 27
CAPITOLUL 4. ANALIZA RISCURILOR COMPONENTĂ A MISIUNII DE AUDIT INTERN 32
4.1. GENERALITĂTI 32
4.2 STUDIU DE CAZ LA PRIMĂRIA DOROHOI 33
CONCLUZII ȘI PROPUNERI .76
BIBLIOGRAFIE.77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu