METODICA CONTABILITĂŢIINoţiuni privind contabilitatea, funcţiile şi principiile de bază ale acesteia 6
1. Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional 6
2. Obiectivele şi funcţiile contabilităţii. Utilizatorii informaţiilor contabile 8
3. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 12
4. Principiile de bază ale contabilităţii 13
5. Sistemul de reglementare normativă al contabilităţii
6. Noţiuni privind politica de contabilitate. 17
Obiectul şl metoda contabilităţii 19
1. Obiectul de studiu al contabilităţii 19
2. Activele: caracteristica şi clasificarea lor. 23
3. Sursele de constituire a activelor şi clasificarea lor. 29
4. Noţiuni generale privind consumurile, cheltuielile şi veniturile 33
5. Metoda contabilităţii 40
Bilanţul contabil 46
1. Noţiunea de bilanţ contabil 46
2. Conţinutl şi structura bilanţului contabil 47
3. Influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţul contabil 47
4. Felurile şi funcţiile bilanţului contabil 49
Conturile şi dubla înregistrare. 51
1. Definiţia, forma şi structura contului contabil 51
2. Dubla înregistrare. Esenţa şi importanţa ei pentru control 53
3. Formulel contabile. 54
4. Evidenţa analitică şi sintetică. 58
Sistemul de conturi şi dubla înregistrare. 61
1. Clasificarea conturilor contabile. 61
2. Clasificarea conturilor contabile. 61
3. Conturi de activ şi de pasiv. 65
4. Balanţe de verificare şi însemnătatea de control al acestora 69
5. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul 81
6. Planul de conturi contabile. 85
Metodica contabilităţii operaţiunilor economice de bază 91
1. Noţiunea de evidenţă a procurării mijloacelor. 91
2. Schema generală a evidenţei consumurilor de producţie 93
3. Modul de contabilizare a cheltuielilor şi veniturilor şi de determinare a rezultatului financiar 94
. 174

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu