Managementul Inovarii

CAPITOLUL I Aspecte generale privind sistemele, procesele şi potenţialul tehnologic al întreprinderilor. 5
I.1 Sisteme tehnologice şi sisteme de fabricaţie 5
I.2 Procese tehnologice – definiţie şi clasificare 9
I.3 Potenţialul de competivitate tehnologică al unei întreprinderi. 12
CAPITOLUL II Inovarea – proces fundamental în cadrul unei întreprinderi 15
II.1 Factori ce determină inovarea la nivelul unei întreprinderi. 15
II.2 Activitatea de cercetare – dezvoltare (R&D). 21
II.2.1 Locul şi rolul activităţii de cercetare-dezvoltare. 21
II.2.2 Interfaţa dintre cercetare-dezvoltare (R&D) şi marketing 27
II.2.3 Evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare 36
II.3 Tehnici şi metode de prognoză tehnologică. 48
CAPITOLUL III Tehnologia şi strategia unei întreprinderii 70
III.1 Avantaje concurenţiale ale unei întreprinderi din punct de vedere tehnologic. 70
III.2 Veghea tehnologică. 76
III.3 Implicaţiile tehnologiilor asupra calităţii proceselor şi serviciilor 84
III.4 Strategia tehnologică a unei întreprinderi. 99
III.5 Poziţionarea strategică a unei întreprinderi 105
CAPITOLUL IV Aspecte privind managementul inovării la S.C. AEROSTAR S.A. BACĂU 112
IV.2. Evaluarea potenţialului tehnologic al S.C. AEROSTAR S.A. BACĂU 119
IV.3. Evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare la S.C. AEROSTAR S.A. BACĂU 121
III.4. Cerinţe tehnologice speciale privind protecţia mediului 124
III.5. Elaborarea unei prognoze tehnologice la S.C. AEROSTAR S.A Bacău 126
III.6. Analiza strategiei tehnologice la S.C. AEROSTAR S.A Bacău. 128
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 130
BIBLIOGRAFIE 134

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu