Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor si Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE
1.1 Scopul planului de management al riscurilor
1.2. Destinatarul planului de management al riscurilor
2 .POLITICA DE MANAGEMENT AL RISCURILOR
2.1 Referinte
2.2 Obiectivele managementului riscurilor
2.3 Criteriile de risc
3 .ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR
3.1 Rolurile si responsabilitatile
3.2 Resursele
 3.3 Structura
4 .EVALUAREA RISCURILOR
4.1 Identificarea si definirea riscurilor
4.2 Analiza riscurilor
4.3 Estimarea riscurilor
 4.4 Tratarea riscurilor
5 .COORDONAREA
 5.1 Registrul riscurilor
5.2 Monitorizarea riscurilor
 5.3 Revizuirea riscurilor
 5.4 Raportarea cu privire la riscuri 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu