Controlul Calitatii Carnii de Vanat

1. CARACTERISTICILE CĂRNII DE VÂNAT – PARTICULARITĂŢI
2. COMPOZTIE CHIMICĂ A CĂRNII DE VÂNAT
3. CLASIFICAREA VÂNATULUI
4. IGIENA ŞI CONTROLUL CĂRNII DE VÂNAT
5. CONDIŢIONAREA ŞI SORTAREA VÂNATULUI DUPĂ OBŢINERE
6. CONTROLUL SANITAR VETERINAR AL CĂRNII DE VÂNAT
7. BOLILE VÂNATULUI
8. CONDIŢII GENERALE DE AUTORIZARE A UNITĂŢILOR DE PRELUCRARE A CĂRNII DE VÂNAT SĂLBATIC
9. IGIENA PERSONALULUI, SPAŢIILOR ŞI UTILAJELOR, DIN ÎNTREPRINDERILE DE PRELUCRARE A CĂRNII DE VÂNAT SĂLBATIC
10. IGIENA PRELUCRĂRII, TRANŞĂRII ŞI MANIPULĂRII CĂRNII DE VÂNAT SĂLBATIC
11. CERINŢE PENTRU CARNEA DE VÂNAT SĂLBATIC DESTINATĂ TRANŞĂRII
12. INSPECŢIA DE SĂNĂTATE POST-MORTEM.
13. CONTROLUL DE SĂNĂTATE AL CĂRNII DE VÂNAT SĂLBATIC, TRANŞATĂ ŞI DEPOZITATĂ
14. MARCAREA DE SĂNĂTATE
15. PREAMBALAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA ŞI TRANSPORTUL CĂRNII DE VÂNAT SĂLBATIC
16. PREVEDERI APLICABILE IMPORTURILOR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu