Prezentarea Comunei Rucar

Capitolul 1- Prezentarea potentialului natural, economic si uman
1.1 Caracteristici generale
1.1.1 Scurt istoric
1.1.2 Asezare geografica
1.1.3 Relieful
1.1.4 Clima
1.1.5 Reteaua Hidrodrafica
1.1.6 Vegetatie si fauna
1.1.7 Solurile
1.1.8 Riscuri naturale
1.2 Resurse naturale si umane
1.2.1 Resurse minerale
1.2.2 Resurse funciare si forestiere
1.2.3 Resurse turistice
1.2.4 Resurse umane
1.2.5 Resurse istorice, culturale
1.3 Activitati economice
1.3.1 Agricultura
1.3.2 Industriile locale si mestesugurile
1.3.3 Turism Rural
1.3.4 Servicii
1.4 Infrastructura rurala
1.4.1 Infrastructura rutiera
1.4.2 Infrastructura tehnico-ediltara
1.4.3 Infrastructura de comunicatie
1.4.4 Infrastructura sociala
1.5 Mediu
1.5.1 Apa
1.5.2 Aerul
1.5.3 Solul
1.5.4 Padure
1.6 Veniturile si cheltuilile comunei
1.6.1 Structura veniturilor administratiei publice locale Tasca
1.6.2 Structura cheltuielilor administratiei publice locale Tasca
1.6.3 Obiective investitionale, proiecte derulate
Capitolul 2- Organizarea administartiva, institutionala.
2.1 Organizarea administrativa
2.2 Organizarea institutionala, parteneriate
Capitolul 3- Analiza SWOT a Comunei Rucar.
Capitolul 4 – Strategia Dezvoltarii Economico-Sociale pe termen mediu si lung a comunei Rucar.
4.1 Obiective generale
4.2 Obiective specifice
4.3 Corelarea directiilor strategice, obiectivelor generale si programelor/masuri (finantare).
4.4 Propuneri de proiecte pentru valorificarea resurselor naturale, economice si umane ale comunitati
4.4.1 Tema proiectului propus
4.4.2 Studiu de fezabilitate
4.4.3 Proiectul tehnic
4.4.3 Bugetul Proiectului si surse de finantare
4.4.4 Planul de afaceri
Capitolul 5 – Portretul viitor al comunei Rucar, rezultat in urma implementarii proiectelor propuse .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu