Expertiza Contabila

Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind deontologia si etica
profesionalã 3
1.1. Definirea termenilor 3
1.2. Dilemele etice 5
1.3. Nevoia specificã de conduitã eticã în anumite profesii 6
1.4. Necesitatea unui cod etic al profesionistilor de practicã publicã 9
Cap. 2. Codul etic al profesionistilor contabili în practicã publicã 12
2.1. Cadrul conceptual al Codului etic – principii fundamentale si reguli de
conduitã 12
2.2. Aplicarea cadrului conceptual al Codului etic de cãtre profesionistii
contabili independenti 15
2.2.1. Independenta 16
2.2.2. Integritate si obiectivitate 27
2.2.3. Competentã profesionalã si rigoarea profesionalã cuvenitã 30
2.2.4. Confidentialitatea 31
2.2.5. Standardele tehnice si principiile contabile 34
2.3. Codul etic si de conduitã profesionalã pentru auditorii publici externi 35
2.4. Considerente suplimentare privind aplicarea codului de eticã si
deontologie profesionalã în cazul profesionistilor contabili de practicã
publicã 40
2.4.1. Comisioane si onorarii – factori de amenintare a principiilor de eticã
profesionalã 40
2.4.2. Faptele compromitãtoare 43
2.4.3. Publicitatea si solicitarea 44
2.4.4. Forma de organizare si denumirea 45
2.4.5. Practica fiscalã 47
2.4.6. Activitãti internationale 49
2.4.7. Punerea regulilor în aplicare 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu