Rolul Mass-Mediei in Promovarea a Doua Zone cu Potential Turistic Similar. Studiu de Caz - Valea Prahovei si Ceahlau-Bicaz

CAP. 1. INTRODUCERE 3
1.1. Metodologie 3
1.2. Scopul lucrării 3
1.3. Principalele tendinţe la nivel european 7
1.4. Privire de ansamblu asupra mediului economico-social în judeţele Prahova şi Neamţ 11
1.5. Stadiul prezent de dezvoltare a turismului în cele două zone turistice 13
CAP. 2. COMPONENTELE PATRIMONIULUI TURISTIC ŞI AL UTILIZĂRII ACESTEIA 14
2.1. Caracteristici generale 14
2.2. Descriere sintetică a resurselor turistice naturale 15
2.3. Descriere sintetică a resurselor turistice antropice 21
2.4. Descriere sintetică a infrastructurii de cazare 24
2.5. Privire de ansamblu asupra altor structuri turistice 27
2.6. Infrastructura de transport 29
2.7. Cererea turistică în judeţele analizate 31
2.7.1. Repere statistice privind cererea turistică 31
2.7.2. Forme de turism practicate 34
CAP. 4. ROLUL MASS-MEDIEI ÎN PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC 34
4.1. Rolul promovării în desfăşurarea activităţii firmelor turistice 34
4.1.1. Consideraţii generale privind promovarea turistică şi obiectivele acesteia 35
4.1.2. Rolul promovării în dezvoltarea activităţii firmelor de turism 40
4.2. Structura activităţii promoţionale în sectorul turistic 42
4.2.1. Publicitatea 42
4.2.2. Promovarea vânzărilor 52
4.2.3. Relaţiile publice 52
4.2.4. Marketingul direct 53
CAP. 5. CONCLUZII 55
CAP. 6. BIBLIOGRAFIE 57
ANEXE 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu