Hidraţii de carbon – componenţi principali ai lemnului


1. Hidraţii de carbon................................................. 3
1.1. Clasificarea ..........................................................3
1.2. Structura monozaharidelor .................................4
1.3.Izomeria compuşilor organici ..............................7
1.4. Stereoizomeria monozaharidelor.......................20
1.5. Proprietăţile  fizice ale monozaharidelor...........26
1.6. Proprietăţile  chimice ale monozaharidelor.......27
1.7. Monozaharidele cele mai importante.................34
1.8. Dizaharidele.......................................................37
1.9. Polizaharidele.....................................................42
2. Celuloza.................................................................45
2.1.  Starea naturală. Definiţiea ..............................45
2.2. Biosinteza celulozei .........................................47
2.3. Structura chimică a celulozei ...........................49
3. Proprietăţile celulozei .........................................76
3.1. Proprietăţi fizice ..............................................76
3.2. Proprietăţi chimice ..........................................85
4. Hemicelulozele .................................................103
4.1. Distribuţia morfologică a hemicelulozelor.....105
4.2. Biosinteza hemicelulozelor ............................106
4.3. Deosebirile dintre hemiceluloze şi celuloză ..108
4.4. Clasificarea ................................................ ...110
4.5. Structura moleculară .................................. ..112
4.6. Extragerea hemicelulozelor din lemn ............129
4.7. Întrebuinţarea hemicelulozelor ....................  131
5. Bibliografie .................................................... .132

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu