Nulitatea Actului Juridic Civil

Introducere 5
Capitolul I:Consideraţii generale asupra actului juridic civil 7
1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act
juridic civil 7
1.2.Terminologie 8
1.3.Clasificarea actelor juridice civile 8
1.4.Condiţiile actului juridic civil 14
1.4.1.Clasificarea condiţiilor actului juridic civil 15
Capitolul II: Nulitatea actului juridic civil 28
2.1.Consideraţii generale 28
2.1.1.Sediul materiei 29
2.1.2Scurt istoric. Concepţii privind nulitatea 29
2.1.3.Funcţiile nulităţii 30
2.2.Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil 30
2.3.Cauzele nulităţii 35
2.3.1.Cauzele de nulitate absolută 35
2.3.2.Cauzele de nulitate relativă 35
2.4.Clasificarea nulităţilor 36
2.5.Regimul juridic al nulităţii actului juridic civil 42
2.5.1.Regimul juridic al nulităţii absolute 43
2.5.1.1.Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes 43
2.5.1.2.Nulitatea absolută poate fi invocată oricând fiind imprescripibilă 44
2.5.1.3.Nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare 45
2.5.2.Regimul juridic al nulităţii relative 46
2.5.2.1.Nulitatea relativă poate fi invocată numai de persoana al cărei interes a fost nesocotit la încheierea actului juridic 46
2.5.2.2.Nulitatea relativă poate fi invocată numai în cadrul termenului de prescripţie extinctivă 47
2.5.2.3.Nulitatea relativă poate fi confirmată, expres sau tacit, de partea interesată 49
2.6.Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea relativă 51
2.7.Efectele nulităţii actului juridic 51
2.7.1. Consideraţii generale 51
2.7.2.Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 52
2.7.3.Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară 53
2.7.4.Principiul desfiinţării actelor subsecvente ca urmare a anulării actului iniţial 54
2.8.Menţinerea efectelor actului lovit de nulitate în temeiul unor principii de drept 55
2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic 55
2.8.2. Principiul răspunderii civile delictuale 57
2.8.3.Principiul validităţii aparenţei în drept 57
Capitolul III :Studiu de caz 58
3.1.Consideraţii generale asupra nulităţii actului juridic civil .58
3.2.Studiu de caz .59
3.2.1. Speţă privind anularea unui act de donaţie 59
3.2.2.Speţă privind anularea unui contract de închiriere 62
Concluzii 67
Bibliografie 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu