Practica Ministerul Justitiei

1.Prezentarea institutiei in care se realizeaza practica
1.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala
1.2.Baza legala de infiintare si legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
1.3.Obiective fundamentale urmarite in urmatorii 2 ani
1.4.Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei
2.Aspecte legate de activitatea de finantare in cadrul institutiei
2.1.Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
2.2.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani
2.3.Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati
3.Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala din cadrul institutiei
3.1.Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizarii
3.2.Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din cadrul institutiei
3.3.Analiza modului de aplicare a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public din M.O. 663/23.10.2001; analiza raportului anual
4.Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata
5.Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata
6.Acte administrative-Circuitul Documentelor
7.Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei
8.Resursele umane in institutia analizata
8.1.Prezentarea procedurilor operationale
8.2.Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie;
8.3.Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace
8.4.Proceduri de evaluare si control a personalului
9.Elementele privind strategia intitutiei
9.1.Particularitati strategice ale institutiei tinand cont de specificul domeniului de activitate
9.2.Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizatorice ce influenteaza procesele interne ale institutiei
9.3.Modalitati previzionare de management pt realizarea obiectivelor fundamentale si derivate
10.Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata
10.1.Puncte forte si puncte slabe
10.2.Cauzele care au generat punctele forte si punctele slabe
10.3.Recomandarile

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu