Managementul Dezvoltarii Rurale

Capitolul I – Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si social al Comunei Pojorata
1.1. Caracteristicile generale
1.1.1. Aşezarea geografică
1.1.2. Populaţia şi satele componente
1.1.3. Particularităţile de ordin socio-cultural şi administrativ
1.2. Resursele comunei
1.2.1. Resursele naturale şi agricole
1.2.2. Resursele de muncă (locale, atrase, part-time etc)
1.2.3. Alte resurse
1.3. Activităţile economice
1.3.1. Agricultura (dimensiunile exploataţiilor, producţia vegetală – suprafeţe, producţii, producţia animală – şeptel, producţii, veniturile pe familii)
1.3.2. Industriile locale şi meşteşugurile (capital de producţie, număr, venituri şi cheltuieli pe activităţi)
1.3.3. Agroturismul – capacităţi de cazare, număr, preţuri, venituri şi cheltuieli pe activităţi
1.3.4. Silvicultura
1.3.5. Alte activităţi economice, infrastructura etc.
1.4. Veniturile şi cheltuielile comunei Pojorata
1.4.1. Evoluţia şi structura veniturilor primăriei
1.4.2. Evoluţia şi structura cheltuielilor primăriei
1.4.3. Descrierea principalelor obiective de investiţii realizate în ultimii ani în comună
1.4.4. Veniturile medii pe o familie la nivelul comunei şi structura acestora (anchetă pe familie)
1.5 Organizarea administrativă (instituţii şi administraţie) şi parteneriate public-privat
1.5.1 Organizarea administrativă (instituţii şi administraţie) şi parteneriate public-privat
1.6 Grupurile (grupul) de acţiune locală (GAL)(daca exista)
1.6.1 Componenţa, populaţia GAL-ului
1.6.2. Principalele obiective, statutul GAL
1.6.3 Acţiunile de cooperare, integrate şi multisectoriale propuse de GAL
1.6.4. Propunerile GAL pentru Programul LEADER şi măsurile de aplicare în vederea valorificării resurselor locale
Capitolul II – Analiza Swot
2.1. Analiza SWOT a caracteristicelor generale
2.2. A naliza SWOT a resurselor naturale si umane
2.3. Analiza SWOT a activitatilor economice
2.4. Analiza SWOT a mediului
2.5. Analiza SWOT a infrastructurii rurale
Capitolul III – Elaborarea strategiei de dezvoltare economico-sociala
3.1. Metodologia de elaborare a strategiei
3.2. Orientarile strategice privind dezvoltarea rurala stabilite de Charta Europeana a spatiului rural
3.3. Programele alternative de dezvoltare socio-economice a comunei
Capitolul IV - Studii de caz – Prezentarea proiectelor propuse
Capitolul V – Impactul economic si social al proiectelor propuse asupra Comunei Pojorata
Capitolul I – Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si social al Comunei Pojorata

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu