TEHNOLOGIA PANIFICAŢIEI


1. Calcularea masei substanţelor uscate şi umidităţii în materia primă...................................................................................................3
Metoda de. calcul................................................................................3
Probleme..............................................................................................3
2. Calcularea cantităţii de făină necesară pentru prepararea aluatului.............................................................................................6
Metoda de calcul.................................................................................6
Probleme.............................................................................................9
3. Calcularea cantităţii de materie primă necesară pentru prepararea aluatului......................................................................11
Metoda de calcul...............................................................................11 Probleme...........................................................................................13
4. Calcularea materiei prime care poate fi înlocuită...................17
Metoda de calcul...............................................................................17
Probleme...........................................................................................20
5. Calculul temperaturii şi consumului de apă pentru prepararea aluatului............................................................................................21
Metoda de calcul...............................................................................21
Probleme...........................................................................................26
6. Calculul reţetelor de la întreprinderi........................................29
Metoda de calcul...............................................................................30
            6.1. Reţete pentru aluat din făină de grîu..........................30
             6.2. Reţete pentru aluat din făină de secară.....................51
Probleme............................................................................................58
7. Calculul consumului amelioratorilor calităţii pîinei................65
Metoda de calcul...............................................................................65
Probleme...........................................................................................68
8. Calculul reţetelor de producţie după diferite scheme de preparare a aluatului în agregate..................................................69
Metoda de calcul...............................................................................69
8.1. Reţeta de preparare a aluatului din făină de secară pe baza prospăturii în agregate de tip И8- ХТА-6,
      И8-ХТА-12, МТИПП-РМК........................................698.2. Reţeta de preparare a aluatului din făină de
       secară pe baza prospăturii dense în agregatul
       БАГ- 20/30................................................................75
8.3. Reţeta de preparare a aluatului din făină de
       secară pe baza prospăturii lichide după
       schema M-1 cu folosirea agregatelor cu buncăr
       И8-ХТА-6 şi И8-ХТА-12………………...........….80
8.4. Reţete de preparare a aluatului pe baza de maia lichidă şi prospătură fără adăugarea apei în
      timpul frămîntării aluatului……...............…..…...84
8.5. Reţeta de prepararea aluatului din făină de grîu cu folosirea zerului în agregate cu buncăr.………………………………………..….....89
8.6. Reţeta de preparare a aluatului pe baza maielei lichide după schema Crasnodar…..........................93
8.7. Reţeta de preparare a aluatului pe baza
       maielei dense în agregatul БАГ-20/30..................95
            8.8. Reţete de preparare a aluatului din făină de grîu
       prin metodă rapidă cu folosirea malaxorului cu acţiune intensivă РЗ-ХТИ (ТПИ)..........................98
8.9. Reţeta de preparare a aluatului pentru chifle
       pe baza fazei dispersate lichide.............................103
Anexe..........................................................................................108
Literatura recomandată............................................................120
Cuprinsul....................................................................................121

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu